Uchwała nr XXIV.172.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.

Uchwała nr XXIV.173.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Błotnica

Uchwała nr XXIV.174.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Siemiradz, stanowiącej własność Gminy Stara Błotnica.

Uchwała nr XXIV.175.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stary Kadłubek.

Uchwała nr XXIV.176.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Błotnica w 2021 roku.

Uchwała nr XXIV.177.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie : wprowadzenie zmian w Uchwale nr IX.62.19 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.

Uchwała nr XXIV.178.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji "Alarm Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej szczepionce".

Uchwała nr XXIV.179.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie : rozpatrzenia petycji w przedmiocie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Uchwała nr XXIV.180.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały "w obronie prawdy, godności i wolności człowieka"

Uchwała nr XXIV.181.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie : rozpatrzenia petycji w przedmiocie uchwały dotyczącej równości mieszkańców.

Uchwała nr XXIV.182.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie : rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Głuch Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-10 10:15:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Głuch Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-10 12:51:08
  • Liczba odsłon: 205
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1337243]

przewiń do góry