Sesja XXIX

 

Uchwały z dnia 29 grudnia 2009 roku:

 

Uchwała Nr XXIX/201/2009 - Uchwała Budżetowa na rok 2010

 

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2010

Plan Dochodów na 2010 rok

Plan Wydatków na 2010 rok

Plan Dotacji na 2010 rok

Plan Wydatków z Dotacji na 2010 rok

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Limit wydatków inwestycyjnych na lata 2010 2012

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Dotacje udzielane w 2010 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 rok

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2010

Prognoza długu na lata 2010 2013

 

Uchwała Nr XXIX/202/2009 - w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2010 2014

 

Uchwała Nr XXIX/203/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

 

Uchwała Nr XXIX/204/2009 - w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do ceny za odbiór odpadów komunalnych od jednego gospodarstwa domowego przez ZGK w Starej Błotnicy

 

Uchwała Nr XXIX/205/2009 - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy St. Błotnica

 

Uchwała Nr XXIX/206/2009 - w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i roawiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok

 

Uchwała Nr XXIX/207/2009 - w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Uchwała Nr XXIX/208/2009 - w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegułowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

Uchwała Nr XXIX/209/2009 - w sprawie uchwalenia Programi i zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

 

Uchwała Nr XXIX/2010/2009 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Stara Błotnica, stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Błotnicy

 

Uchwała Nr XXIX/211/2009 - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy St. Błotnica nr XXVIII 188 2009 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-12 14:52:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-12 14:52:43
  • Liczba odsłon: 351
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335510]

przewiń do góry