29.12.2016 r.


16.12.2016 r.


22.11.2016 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA STARA BŁOTNICA, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w Starej Błotnicy na terenie działki nr ewid. 187/6 obręb Błotnica Stara, gmina Stara Błotnica.

03.11.2016 r.

02.08.2016 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA że została wydana na rzecz Gminy Stara Błotnica decyzja nr 9/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do pierwszej studzienki na działce) i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Stara Błotnica dla miejscowości: Kiełbów Nowy, Siekluki i przewidzianego do realizacji na terenie działek nr ewid.: 98/1, 97/1, 98/3, 98/9, 98/10, 98/7, 98/8, 98/5, 97/2, 96, 93/1, 92, 93/1, 92, 93/2, 93/3, 91, 89/2, 89/1, 100, 112, 111, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 110, 109, 108, 107, 106/2, 105, 104, 103, 121/15, 121/8, 121/13, 121/29, 121/28, 121/27, 121/26, 121/23, 121/2, 120/3, 120/4, 120/5, 118/2, 117, 122, 121/22, 121/24, 121/25, 121/20, 121/30, 121/31, 121/11, 121/4, 121/5, 121/6, 118/1, 276, 249/2, 251/2, 167, 164/6, 163/1, 162, 161, 143/7, 143/14, 142, 143/2, 143/15, 143/6, 129, 130/1, 130/2, 133, 134, 135, 137, 138, 139/1, 140, 136, 143/3, 141, 143/12, 143/13, 143/10, 143/11,  66, 165/6, 165/8, 165/7, 165/5, 165/4, 165/1, 164/5, 164/4, 164/3, 164/1, 164/2, 163/3, 163/2, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 251/34, 251/4, 251/3, 251/2, 251/1, 229/2, 196/2, 147, 250/2, 248/4, 248/3, 241/2, 241/1, 230/2, 230/1, 229/2, 197, 198, 196/2 (obręb Kiełbów Nowy), 179, 722/2, 190, 201, 200/2, 199/4 (obręb Siekluki).

01.08.2016 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA, że w dniu 29.07.2016 r.  została wydana na rzecz Gminy Stara Błotnica decyzja nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do pierwszej studzienki na działce) i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Stara Błotnica dla miejscowości: Kiełbów Stary, Kiełbów Nowy, Ryki i przewidzianego do realizacji na terenie działek nr ewid.:256/2, 255/2, 257/15, 257/9, 257/6, 257/5, 257/8, 250/1, 249/1, 257/9, 260/4, 258/4, 258/3, 258/1, 253/3, 253/2, 253/19, 253/18, 253/17, 253/16, 253/15, 253/14, 253/13, 253/12, 252/2, 252/20, 252/19, 252/18, 252/17, 252/16, 252/15, 252/14, 252/13, 252/12, 252/11, 252/10, 252/9, 252/8, 252/7, 252/6, 252/5, 252/4, 363/8, 249/2, 363/4, 362/2, 252/21, 252/23, 252/22, 252/24, 252/38, 252/40, 252/25, 252/26, 252/27, 252/28, 252/29, 252/30, 252/31, 252/32, 252/33, 252/34, 252/35, 252/36, 252/37, 252/3, 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 253/10, 252/41, 253/21, 253/20, 252/39, 281/3, 281/2, 281/4, 282/1, 282/10, 282/7, 282/12, 282/11, 283/3, 271, 269, 270, 283/1, 283/3, 281/10, 281/11, 281/12, 363/10, 251/17, 251/21, 251/33, 251/34, 251/25, 251/27, 251/29, 251/5, 251/32, 251/4, 251/31, 251/30, 251/28, 251/26, 251/24, 251/22, 251/20, 251/18, 251/16, 363/9, 393/7, 362/1, 262/3, 280/54, 280/52, 280/50, 280/48, 280/46, 280/44, 280/42, 280/40, 280/38, 280/36, 280/34, 280/32, 280/30, 280/28, 280/26, 280/24, 280/22, 286/1, 287/1, 290/1, 291/1, 251/19, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 51/1, 161, 291/2, 290/2, 287/2, 286/2, 281/8, 280/23, 280/25, 280/27, 280/29, 280/31, 280/33, 280/35, 280/37, 280/39, 280/41, 280/43, 280/45, 280/47, 280/51, 280/53, 280/55, 362/2, 268, 267/1, 267/2, 266/3, 266/2, 266/1, 265, 264, 263/2, 263/1, 280/49, 281/5 (obręb Kiełbów Nowy),72, 73, 75, 77, 78/1, 79, 80, 81, 240/2, 240/1, 87, 88, 89, 68/2, 67/2, 66/2, 65/2, 64/2, 63/2, 60, 59, 58, 56/5, 238/2, 65/4, 57, 56/2, 62/2, 56/3, 56/2, 56/1, 48/6, 48/5, 45/4, 45/6, 48/4, 47/2, 48/2, 61/2, 239/2, 239/1, 238/2, 141, 143/3, 143/4, 142/1, 142/2, 78/2, 238/1, 45/8, 30/4, 31/2, 31/1, 30/1, 29, 28, 27, 26, 13/1, 12/2, 12/4, 12/3, 13/2, 13/3, 14, 15/3, 25, 15/4, 16, 17, 18, 71, 44, 22, 19, 20/2, 21/6, 21/4, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 237/2, 236/3, 236/1, 9/2, 9/1, 8, 7, 6/1, 6/2, 3/4, 3/2, 21/5, 21/3, 20/1, 30/3, 5/2, 22, 45/5, 45/1, 45/7, 48/1, 47/1, 49/1, 51/1, 52/1, 50/1, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/3, 66/1, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 54, 55, 53, 67/1, 68/1 (obręb Kiełbów Stary),282/3, 104/3, 324, 233 (obręb Ryki).

20.07.2016 r.

14.07.2016 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA, że została wydana na rzecz Gminy Stara Błotnica decyzja nr 6/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do pierwszej studzienki na działce) i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Stara Błotnica dla miejscowości: Stary Kiełbów, Ryki, Czyżówka i przewidzianego do realizacji na terenie działek nr ewid.: 4, 5, 13, 26/2, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 20, 19, 18, 17, 16, 27/2, 15 (obręb Czyżówka), 307/1, 306/1, 298/1, 300, 298/2, 298/3, 299 (obręb Ryki), 42, 41, 40, 38, 39, 32, 33, 34, 35/5, 35, 36/2, 37/2, 30/4, 142/1, 30/3, 191/4, 142/1, 37/1, 43/1, 36/1, 122, 191/3, 190/2, 190/1, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182/2, 182/3, 182/7, 182/6, 181/3, 180/1, 150/2, 150/1, 150/3, 149, 148, 147, 146, 145, 143/12, 143/11, 143/10, 143/8, 143/7, 142/2, 177, 44, 181/4, 180/2, 179/2, 179/1, 43/3, 190/1 (obręb Kiełbów Stary).


01.07.2016 r.
Z A W I A D O M I E N I E stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do pierwszej studzienki) i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Stara Błotnica dla miejscowości: Kiełbów Nowy, Siekluki zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 98/1, 97/1, 98/3, 98/9, 98/10, 98/7, 98/8, 98/5, 97/2, 96, 93/1, 92, 93/2, 93/3, 91, 89/2, 89/1, 100, 112, 111, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 110, 109, 108, 107, 106/2, 105, 104, 103, 121/15, 121/8, 121/13, 121/29, 121/28, 121/27, 121/26, 121/23, 121/2, 120/3, 120/4, 120/5, 118/2, 117, 122, 121/22, 121/24, 121/25, 121/20, 121/30, 121/31, 121/11, 121/4, 121/5, 121/6, 118/1, 276, 249/2, 251/2, 167, 164/6, 163/1, 162, 161, 143/7, 143/14, 142, 143/2, 143/15, 143/6, 129, 130/1, 130/2, 133, 134, 135, 137, 138, 139/1, 140, 136, 143/3, 141, 143/12, 143/13, 143/10, 143/11, 166, 165/6, 165/8, 165/7, 165/5, 165/4, 165/1, 164/5, 164/4, 164/3, 164/1, 164/2, 163/3, 163/2, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 251/34, 251/4, 251/3, 251/2, 251/1, 229/2, 196/2, 147, 250/2, 248/4, 248/3, 241/2, 241/1, 230/2, 230/1, 229/2, 197, 198, 196/2 (obręb Kiełbów Nowy),179, 722/2, 190, 201, 200/2, 199/4 (obręb Siekluki).

30.06.2016 r.
Z A W I A D O M I E N I E stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji,  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do pierwszej studzienki) i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Stara Błotnica dla miejscowości: Kiełbów Nowy, Kiełbów Stary, Ryki na terenie działek nr ewid.: 256/2, 255/2, 257/15, 257/9, 257/6, 257/5, 257/8, 250/1, 249/1, 257/9, 260/4, 258/4, 258/3, 258/1, 253/3, 253/2, 253/19, 253/18, 253/17, 253/16, 253/15, 253/14, 253/13, 253/12, 252/2, 252/20, 252/19, 252/18, 252/17, 252/16, 252/15, 252/14, 252/13, 252/12, 252/11, 252/10, 252/9, 252/8, 252/7, 252/6, 252/5, 252/4, 363/8, 249/2, 363/4, 362/2, 252/21, 252/23, 252/22, 252/24, 252/38, 252/40, 252/25, 252/26, 252/27, 252/28, 252/29, 252/30, 252/31, 252/32, 252/33, 252/34, 252/35, 252/36, 252/37, 252/3, 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 253/10, 252/41, 253/21, 253/20, 252/39, 281/3, 281/2, 281/4, 282/1, 282/10, 282/7, 282/12, 282/11, 283/3, 271, 269, 270, 283/1, 283/3, 281/10, 281/11, 281/12, 363/10, 251/17, 251/21, 251/33, 251/34, 251/25, 251/27, 251/29, 251/5, 251/32, 251/4, 251/31, 251/30, 251/28, 251/26, 251/24, 251/22, 251/20, 251/18, 251/16, 363/9, 393/7, 362/1, 262/3, 280/54, 280/52, 280/50, 280/48, 280/46, 280/44, 280/42, 280/40, 280/38, 280/36, 280/34, 280/32, 280/30, 280/28, 280/26, 280/24, 280/22, 286/1, 287/1, 290/1, 291/1, 251/19, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 51/1, 161, 291/2, 290/2, 287/2, 286/2, 281/8, 280/23, 280/25, 280/27, 280/29, 280/31, 280/33, 280/35, 280/37, 280/39, 280/41, 280/43, 280/45, 280/47, 280/51, 280/53, 280/55, 362/2, 268, 267/1, 267/2, 266/3, 266/2, 266/1, 265, 264, 263/2, 263/1, 280/49, 281/5 (obręb Kiełbów Nowy),72, 73, 75, 77, 78/1, 79, 80, 81, 240/2, 240/1, 87, 88, 89, 68/2, 67/2, 66/2, 65/2, 64/2, 63/2, 60, 59, 58, 56/5, 238/2, 65/4, 57, 56/2, 62/2, 56/3, 56/2, 56/1, 48/6, 48/5, 45/4, 45/6, 48/4, 47/2, 48/2, 61/2, 239/2, 239/1, 238/2, 141, 143/3, 143/4, 142/1, 142/2, 78/2, 238/1, 45/8, 30/4, 31/2, 31/1, 30/1, 29, 28, 27, 26, 13/1, 12/2, 12/4, 12/3, 13/2, 13/3, 14, 15/3, 25, 15/4, 16, 17, 18, 71, 44, 22, 19, 20/2, 21/6, 21/4, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 237/2, 236/3, 236/1, 9/2, 9/1, 8, 7, 6/1, 6/2, 3/4, 3/2, 21/5, 21/3, 20/1, 30/3, 5/2, 22, 45/5, 45/1, 45/7, 48/1, 47/1, 49/1, 51/1, 52/1, 50/1, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/3, 66/1, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 54, 55, 53, 67/1, 68/1 (obręb Kiełbów Stary),

20.06.2016 r.
Z A W I A D O M I E N I E stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do pierwszej studzienki) i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Stara Błotnica dla miejscowości: Siekluki, Kiełbów Nowy, zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/3, 3/5, 4/1, 4/2, 3/4, 3/2, 5, 6/1, 6/3, 6/4, 9, 10, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 41, 42, 44/2, 45/3, 45/14, 45/15, 45/16, 46/1, 46/2, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 53/3, 53/4, 53/1, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/3, 66/4, 66/2, 67/3, 67/1, 67/4, 67/2, 68, 69, 70, 73, 47/2, 98/1, 54 (obręb Kiełbów Nowy), 1/1, 1/2, 2/2, 2/1, 3, 5, 6, 8, 10, 53, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 52, 53, 54, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 154/1, 153, 154/2, 154/3, 154/4, 155, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170/1, 170/2, 171/1, 172/1, 172/2, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 177/1, 171/2, 173/1, 174/3, 175/3, 177/2, 180, 183/1, 183/2, 182, 181, 179, 184, 188/2, 188/6, 188/8, 722/2, 189, 1098, 190, 722/1, 173/1, 176/2, 188/10 (obręb Siekluki). 

15.06.2016 r.
Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Gminy Stara Błotnica,  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do pierwszej studzienki) i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Stara Błotnica dla miejscowości: Stary Kiełbów, Ryki, Czyżówka zlokalizowanego na działkach nr ewid.:4, 5, 13, 26/2, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 20, 19, 18, 17, 16, 27/2, 15 (obręb Czyżówka), 307/1, 306/1, 298/1, 300, 298/2, 298/3, 299 (obręb Ryki),42, 41, 40, 38, 39, 32, 33, 34, 35/5, 35, 36/2, 37/2, 30/4, 142/1, 30/3, 191/4, 142/1, 37/1, 43/1, 36/1, 122, 191/3, 190/2, 190/1, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182/2, 182/3, 182/7, 182/6, 181/3, 180/1, 150/2, 150/1, 150/3, 149, 148, 147, 146, 145, 143/12, 143/11, 143/10, 143/8, 143/7, 142/2, 177, 44, 181/4, 180/2, 179/2, 179/1, 43/3, 190/1 (obręb Kiełbów Stary)

08.06.2016 r.
Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i infrastrukturą towarzyszącą na działkach położonych w miejscowościach: Kiełbów Stary, Kiełbów Nowy, Ryki, gmina Stara Błotnica.

01.06.2016 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA,  że w dniu 01.06.2016 r. została wydana na rzecz Gminy Stara Błotnica decyzja nr 5/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie konstrukcji dachu budynku szkolnego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 520/3, obręb Kadłub, gmina Stara Błotnica.

31.05.2016 r.

23.05.2016 r.
Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i infrastrukturą towarzyszącą na działkach położonych w miejscowościach Stary Kiełbów, Ryki, Czyżówka, gmina Stara Błotnica.

Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i infrastrukturą towarzyszącą na działkach położonych w miejscowościach Siekluki, i Kiełbów Nowy, gmina Stara Błotnica.

Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę konstrukcji dachu budynku szkolnego na działce nr ew. 520/3 obręb Kadłub, gmina Stara Błotnica.

18.05.2016 r.
256/2, 255/2, 257/15, 257/9, 257/6, 257/5, 257/8, 250/1, 249/1, 257/9, 260/4, 258/4, 258/3, 258/1, 253/3, 253/2, 253/19, 253/18, 253/17, 253/16, 253/15, 253/14, 253/13, 253/12, 252/2, 252/20, 252/19, 252/18, 252/17, 252/16, 252/15, 252/14, 252/13, 252/12, 252/11, 252/10, 252/9, 252/8, 252/7, 252/6, 252/5, 252/4, 363/8, 249/2, 363/4, 362/2, 252/21, 252/23, 252/22, 252/24, 252/38, 252/40, 252/25, 252/26, 252/27, 252/28, 252/29, 252/30, 252/31, 252/32, 252/33, 252/34, 252/35, 252/36, 252/37, 252/3, 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 253/10, 252/41, 253/21, 253/20, 252/39, 281/3, 281/2, 281/4, 282/1, 282/10, 282/7, 282/12, 282/11, 283/3, 271, 269, 270, 283/1, 283/3, 281/10, 281/11, 281/12, 363/10, 251/17, 251/21, 251/33, 251/34, 251/25, 251/27, 251/29, 251/5, 251/32, 251/4, 251/31, 251/30, 251/28, 251/26, 251/24, 251/22, 251/20, 251/18, 251/16, 363/9, 393/7, 362/1, 262/3, 280/54, 280/52, 280/50, 280/48, 280/46, 280/44, 280/42, 280/40, 280/38, 280/36, 280/34, 280/32, 280/30, 280/28, 280/26, 280/24, 280/22, 286/1, 287/1, 290/1, 291/1, 251/19, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 51/1, 161, 291/2, 290/2, 287/2, 286/2, 281/8, 280/23, 280/25, 280/27, 280/29, 280/31, 280/33, 280/35, 280/37, 280/39, 280/41, 280/43, 280/45, 280/47, 280/51, 280/53, 280/55, 362/2, 268, 267/1, 267/2, 266/3, 266/2, 266/1, 265, 264, 263/2, 263/1, 280/49, 281/5 (obręb Kiełbów Nowy),

09.05.2016 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA zawiadamia, że  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
(do pierwszej studzienki na działce) i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Stara Błotnica 
dla miejscowości: Kiełbów Nowy, Siekluki na terenie działek nr ewid.: 
98/1, 97/1, 98/3, 98/9, 98/10, 98/7, 98/8, 98/5, 97/2, 96, 93/1, 92, 93/1, 92, 93/2, 93/3, 91, 89/2, 89/1, 100, 112, 111, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 110, 109, 108, 107, 106/2, 105, 104, 103, 121/15, 121/8, 121/13, 121/29, 121/28, 121/27, 121/26, 121/23, 121/2, 120/3, 120/4, 120/5, 118/2, 117, 122, 121/22, 121/24, 121/25, 121/20, 121/30, 121/31, 121/11, 121/4, 121/5, 121/6, 118/1, 276, 249/2, 251/2, 167, 164/6, 163/1, 162, 161, 143/7, 143/14, 142, 143/2, 143/15, 143/6, 129, 130/1, 130/2, 133, 134, 135, 137, 138, 139/1, 140, 136, 143/3, 141, 143/12, 143/13, 143/10, 143/11, 166, 165/6, 165/8, 165/7, 165/5, 165/4, 165/1, 164/5, 164/4, 164/3, 164/1, 164/2, 163/3, 163/2, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 251/34, 251/4, 251/3, 251/2, 251/1, 229/2, 196/2, 147, 250/2, 248/4, 248/3, 241/2, 241/1, 230/2, 230/1, 229/2, 197, 198, 196/2 (obręb Kiełbów Nowy), 
179, 722/2, 190, 201, 200/2, 199/4 (obręb Siekluki).

29.04.2016 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do pierwszej studzienki na działce) i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Stara Błotnica dla miejscowości: Siekluki, Kiełbów Nowy na terenie działek nr ewid.: 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/3, 3/5, 4/1, 4/2, 3/4, 3/2, 5, 6/1, 6/3, 6/4, 9, 10, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 41, 42, 44/2, 45/3, 45/14, 45/15, 45/16, 46/1, 46/2, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 53/3, 53/4, 53/1, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/3, 66/4, 66/2, 67/3, 67/1, 67/4, 67/2, 68, 69, 70, 73, 47/2, 98/1, 54 (obręb Kiełbów Nowy),1/1, 1/2, 2/2, 2/1, 3, 5, 6, 8, 10, 53, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 52, 53, 54, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 154/1, 153, 154/2, 154/3, 154/4, 155, 156, 157, 158, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170/1, 170/2, 171/1, 172/1, 172/2, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 177/1, 171/2, 173/1, 174/3, 175/3, 177/2, 180, 183/1, 183/2, 182, 181, 179, 184, 188/2, 188/6, 188/8, 722/2, 189, 1098, 190, 722/1, 173/1, 176/2, 188/10 (obręb Siekluki).

29.04.2016 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA, że  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do pierwszej studzienki na działce) i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Stara Błotnica dla miejscowości: Stary Kiełbów, Ryki, Czyżówka na terenie działek nr ewid.: 4, 5, 13, 26/2, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 20, 19, 18, 17, 16, 27/2, 15 (obręb Czyżówka), 307/1, 306/1, 298/1, 300, 298/2, 298/3, 299 (obręb Ryki), 42, 41, 40, 38, 39, 32, 33, 34, 35/5, 35, 36/2, 37/2, 30/4, 142/1, 30/3, 191/4, 142/1, 37/1, 43/1, 36/1, 122, 191/3, 190/2, 190/1, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182/2, 182/3, 182/7, 182/6, 181/3, 180/1, 150/2, 150/1, 150/3, 149, 148, 147, 146, 145, 143/12, 143/11, 143/10, 143/8, 143/7, 142/2, 177, 44, 181/4, 180/2, 179/2, 179/1, 43/3, 190/1 (obręb Kiełbów Stary).

27.04.2016 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie konstrukcji dachu budynku szkolnego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 520/3, obręb Kadłub, gmina Stara Błotnica

06.04.2016 r.


01.04.2016 r.

31.03.2016 r.


17.03.2016 r.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania.

14.03.2016 r.
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie chlewni komorowej rusztowej (...) w miejscowości Kobylnik 7"

22.02.2016 r.
Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu zbierania odpadów i przetwarzania kabli na terenie działki nr ew. 231/2 w miejscowości Nowy Gózd 11A gmina Stara Błotnica.

15.02.2016 r.
Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (...) dla miejscowości Siemiradz, Stary Kobylnik, Stara Błotnica.

15.02.2016 r.
Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii oswietlenia ulicznego w miejscowościach Stare Siekluki i Nowy Kiełbów.

28.01.2016 r.

27.01.2016 r.
Postanowienie Wójta Gminy Stara Błotnica w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania odpadów i przetwarzania kabli na terenie działki nr ewid. 231/2 w miejscowości Gózd Nowy.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-27 16:34:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-31 11:43:02
  • Liczba odsłon: 950
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335430]

przewiń do góry