Obwieszczenie z dnia 28.02. 2012 o wszczęciu na żądanie strony GminaStara Błotnica, reprezentowana przez   Marcina Kozdracha   - Wójta Gminy postępowania administracyjne go w sprawie: „Ustaleniu warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na   budowie budynku o funkcji socjalno-gospodarczej dla potrzeb obsługi placu wielofunkcyjnego   na działce nr   ewid. 89/3   w Starej Błotnicy, gm Stara Błotnica.

 

Obwieszczenie z dnia 27.03.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   przedsięwzięcia polegającej na   „na rozbudowie istniejącego kurnika osadzie 10 000 szt . kur niosek do obsady 39 750 szt. kur niosek   w systemie chowu klatkowego, zlokalizowanego na działce   o nr ewid.41/2 w m-ści Stara Błotnica ,gm.Stara Błotnica   pow.białobrzeski

 

Obwieszczenie z dnia   02.04.2012 r w sprawie stalenia warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na   budowie linii energetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego na działkach   nr   37,38,39,40,41   w   Pągowcu    gm.Stara Błotnica.

 

Obwieszczenie z dnia 08.06.2012 r. w sprawie udostępnienia do publicznego wglądu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło ,energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stara Błotnica„

 

28.08.20123 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającej na  budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz skupu złomu na dz. nr ewid.199/4,199/5 w m. Nowy Gózd gm. Stara Błotnica.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-28 15:09:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-30 08:50:35
  • Liczba odsłon: 976
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335447]

przewiń do góry