Zarządzenia Wójta gminy Stara Błotnica z 2013 roku

Zarządzenie nr 4/2013
zał. do zarządzenia ogłoszenie o konkursie ofert
Zarządzenie Wójta Gminy Stara Błotnica nr 7/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: przedstawienia za 2012 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych SP ZOZ w Starej Błotnicy i GBP w starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.


- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2012 r.      


- Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu według działów za 2012 rok        


- Sprawozdanie z wykonania wydatków według działów za 2012 rok            

- Zał. nr 3 Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2012 rok       

- Zał. nr 3 Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2012 rok       


- Zał. nr 4 Plan i wykonanie wydatków z dotacji na zadania zlecone za 2012 rok

- Zał. nr 6 Zestawienie udzielonych dotacji w 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych  . 

- Zał. nr 6 Zestawienie udzielonych dotacji w 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych  . 

- Zał. nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku     

- Zał. nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku     


- Zał. nr 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.     


Zał. nr 9 Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu GBP w Starej Błotnicy za 2012 rok.      

Zał. nr 10 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w St. Błotnicy na dzień 31.12.2012 r.    

Zał. nr 10 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w St. Błotnicy na dzień 31.12.2012 r.    


Informacja o stanie mienia Gminy Stara Błotnica za 2012 rok.


GBP w Starej Błotnicy - przychody i koszty na dzień 31.12.2012 r.


SP ZOZ w Starej Błotnicy - przychody i koszty na dzień 31.12.2012 r.


Sprawozdanie z realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012 rok.
Zarządzenie nr 16/2013 w sprawie: ogłoszenia naboru na kandydata na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Stara Błotnica
Zarządzenie nr 17/2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze - Sekretarza Gminy Stara Błotnica


  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-22 08:39:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-28 08:57:08
  • Liczba odsłon: 1518
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335476]

przewiń do góry