Sesja XXIV        

Porządek obrad

 

Uchwały z 28 grudnia 2012 r.

 

Uchwała Nr XXIV/150/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica  

Uchwała Nr XXIV/151/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012   

Uchwała Nr XXIV/152/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica  

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Stara Błotnica Nr XXIV/153/2012  

Uchwała Nr XXIV/154/2012 - w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

Uchwała Nr XXIV/155/2012 - W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywienia oraz określenia odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznanego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

Uchwała Nr XXIV/156/2012 - W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.  

Uchwała Nr XXIV/157/2012 - W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie Stara Błotnica, oznaczonej numerem 227/5, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Zofii Górka.  

Uchwała Nr XXIV/158/2012 - W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Stara Błotnica, stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Stara Błotnica.  

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-28 15:24:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-12 14:01:41
  • Liczba odsłon: 479
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1337303]

przewiń do góry