12.08.2014 r.
INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą (...)w obrębie Stary Kobylnik ..."

16.05.2014 r.
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotovoltaicznej o mocy 1,5 MWp"

28.04.2014 r.
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotovoltaicznej o mocy 1,5 MWp"

28.04.2014 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na " Budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie działek o nr ewidencyjnych 78/2 i 79  w miejscowości Kiełbów Nowy Gm. Stara Błotnica.

13.03.2014 r.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

11.02.2014 r.


03.02.2014 r.
Postanowienie Wójta Gminy Stara Błotnica w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5 MWp w miejscowości Pierzchnia obręb 16 działka 371" oraz określenia zakresu raportu.

14.01.2014 r.
Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że w dniu 10.01.2014 r. zostało wszczęte na żądanie PGE Dystrybucja S.A. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie sieci elektroenergetycznej ze stacji transformatorowej Kiełbów Stary 1

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-14 14:45:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-13 14:57:05
  • Liczba odsłon: 654
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335470]

przewiń do góry