Sesja VII

Porządek obrad

 

Uchwały z dnia 31 maja 2011 r.

Uchwała nr VII/40/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego

Uchwała nr VII/41/2011 w sprawie udzielenia wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetuz a 2010 rok.

Uchwała nr VII/42/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicztrego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Starej Blotnicy za 2010 rok

Uchwała nr VII/43/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Stara Błotnica do reatizacji projektu "Nowe szanse - nowe możliwości" i w ramach Poddziałania 7.'1.1  Programu operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmian w budżecie

Uchwała nr VII/44/2011 - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica na lata 2011-2020

Uchwała nr VII/45/2011 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Uchwała nr VII/46/2011 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała nr VII/47/2011 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała nr VII/48/2011 - w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie.

Uchwała nr VII/49/2011 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/252/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Stary Gózd''.

Plan Odnowy Miejscowości Stary Gózd

Uchwała nr VII/50/2011 - w sprawie udostępniania mieszkańcom korzystania z boiska gminnego przy Zespole Szkół Gminnych w Starym Goździe do celów sportowych i rekreacyjnych

Uchwała nr VII/51/2011 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/244/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych olaz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-13 12:33:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarosz Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-11 13:33:35
  • Liczba odsłon: 458
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1347700]

przewiń do góry