02.12.2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5 MWp w miejscowości Pierzchnia.

18.10.2013 r.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot.

30.09.2013 r.

Postanowienie  w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


22.08.2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Stary Sopot.


14.08.2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy lokalizacji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii średniego napięcia, stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej niskiego napięcia na nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ewid. 272,285,284/1,295 w miejscowości Stary Gózd. 

15.04.2013

Ustalenia warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na: Budowie linii średniego napięcia ,stacji transformatorowej słupowej , linii kablowej niskiego napięcia na nieruchomości oznaczonej jako dz.nr.ewid.95/3,95/5 położonych w miejscowości Stary Gózd gm. Stara Błotnica.

 

06.03.2013

Zawiadamia się, zostało wszczęte   na  żądanie  strony postępowanie  administracyjne   w sprawie: Ustalenia warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla planowanej inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z nawiązaniami linii średniego i niskiego napięcia na terenie działek o nr ewidencyjnych 189/1,366/1,366/2,369/1,i 369/2 (ob.Żdżary ark.1) oraz działek o nr ewidencyjnych 1898/1,189/2,198/1,198/2,199/1,199/3,199/4,i 199/5 (Obr.4 Gózd Nowy)położonych w miejscowości Nowy Gózd gm.Stara Błotnica

06.03.2013

Informacja, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegająceg na „Rozbudowie istniejącego kurnika  o obsadzie 10 000 kur niosek do obsady 39 750 kur niosek  w systemie chowu klatkowego, zlokalizowanego na działce  o nr ewid.41/2 w m-ści Stara Błotnica ,gmina Stara Błotnica, woj. mazowieckie.”

13.02.2013 r.

o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego kurnika  o obsadzie 10 000 kur niosek do obsady 39 750 kur niosek  w systemie chowu klatkowego, zlokalizowanego na działce  o nr ewid.41/2 w m-ści Stara Błotnica ,gmina Stara Błotnica, woj. mazowieckie.”

 

22.01.2013 r.

Informacja o wydaniu decyzji.

 

04.01.2013 r.

Wójt Gminy w Starej Błotnicy zawiadamia iż przed tutejszym organem toczy się   postępowaniem administracyjne w sprawie wydania decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach    przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu złomu na działce nr ewid.199/4,199/5 w miejscowości Nowy Gózd ,gmina   Stara Błotnica , powiat białobrzeski , woj. mazowieckie".  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-04 14:47:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-03 14:27:36
  • Liczba odsłon: 511
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1337234]

przewiń do góry