Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
172 Plan zamówień na 2017 r. Kocon Karol 2021-05-12
205 Plan zamówień publicznych 28.03.2019 r Jarosz Mariusz 2021-05-12
208 Plan zamówień publiczny w 2019 roku Jarosz Mariusz 2021-05-12
220 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Kocon Karol 2021-05-12
222 Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Błotnica Głuch Dominika 2021-05-12
227 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów” Jarosz Mariusz 2020-08-04
225 Budowa kanalizacji sanitarnej odcinek Czyżówka - Stara Błotnica Prażnowska Ewa 2020-07-21
224 Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kiełbów-Stary Gózd Kocon Karol 2020-07-20
223 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starych Żdżarach Kocon Karol 2020-07-06
221 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stary Gózd i Stary Kiełbów. Kocon Karol 2020-05-21
219 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica - przetarg III” Kocon Karol 2019-11-27
218 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica - przetarg II” Kocon Karol 2019-11-15
217 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA LATA 2020-2021 Prażnowska Ewa 2019-11-15
216 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica” Kocon Karol 2019-10-31
215 Dostawa energii elektrycznej na lata 2010-2021 Prażnowska Ewa 2019-10-31
214 Dostawa energii elektrycznej na lata 2020-2021 Prażnowska Ewa 2019-10-08
213 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów Kocon Karol 2019-10-04
212 Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni jednostek organizacyjnych Gminy Stara Błotnica Głuch Dominika 2019-10-01
211 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starej Błotnicy Kocon Karol 2019-08-21
210 Przetarg test Prażnowska Ewa 2019-07-03
209 Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Stary Kadłubek, Stary Kobylnik, Pągowiec, Żabia Wola, Stary Kadłub Jarosz Mariusz 2019-07-01
207 Budowa oświetlenia boiska gminnego w Starej Błotnicy Jarosz Mariusz 2019-06-19
206 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubów – etap 2 Jarosz Mariusz 2019-05-24
204 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pągowiec Kocon Karol 2018-12-07
203 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2018-12-05
202 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Czyżówka, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdżary Jarosz Mariusz 2018-11-21
201 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica Kocon Karol 2018-11-16
200 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Czyżówka, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdżary Jarosz Mariusz 2018-10-05
199 Sukcesywna dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019 Kocon Karol 2018-10-04
198 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Czyżówka, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdżary Jarosz Mariusz 2018-09-19
197 Odbudowę drogi gminnej nr 110401W (Branica) granica gminy Stara Błotnica – Pierzchnia – Kresy na odcinku od km 0+000 do km 0+914 o długości 0,914 km Kocon Karol 2018-09-14
196 Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Stara Błotnica, Gózd Stary i Kaszów Jarosz Mariusz 2018-07-03
195 Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Stara Błotnica, Gózd Stary i Kaszów Kocon Karol 2018-06-15
194 „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica” Kocon Karol 2018-06-08
193 Wykonanie modernizacji szkoły w Starej Błotnicy Kocon Karol 2018-05-28
192 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubów etap I (11.05.2018) Kocon Karol 2018-05-11
191 Dostawa autobusu do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących nie mniej niż 18 Jarosz Mariusz 2018-04-26
190 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubów – etap I (17.04.2018) Kocon Karol 2018-04-17
189 Dostawa autobusu do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących nie mniej niż 18 Kocon Karol 2018-04-17
188 Przebudowę drogi gminnej w Starej Błotnicy (2018-04-11) Kocon Karol 2018-04-11
187 Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdżarach. Kocon Karol 2018-03-22
186 Przebudowa dróg Gminnych Kocon Karol 2018-03-12
185 Przebudowa drogi gminnej Siekluki-Kiełbów Nowy Jarosz Mariusz 2018-03-06
183 Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Stara Błotnica Kocon Karol 2018-01-31
184 Plan zamówień publicznych na 2018 rok. Kocon Karol 2018-01-30
182 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAKUBÓW – etap I Kocon Karol 2018-01-24
181 Przebudowa drogi gminnej Siekluki -Kiełbów Nowy Kocon Karol 2018-01-19
180 Dostawa energii elektrycznej (2017-12-28) Jarosz Mariusz 2017-12-28
179 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2017-12-06
178 Dostawa energii elektrycznej (2017-12-06) Kocon Karol 2017-12-06
177 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2017-11-24
176 Dostawa energii elektrycznej Kocon Karol 2017-11-20
175 Termomodernizacja budynku szkolnego wraz z przebudową konstrukcji dachu w Starym Kadłubie działającego w ramach Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Kocon Karol 2017-03-27
174 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Urzędu Gminy w Starej Błotnicy, Świetlicy Wiejskiej w Starym Kobylniku oraz budynku szkolnego w Starym Kadłubie działającego w ramach Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Kocon Karol 2017-02-21
173 Dostawa przenośnych komputerów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Nowa jakość w edukacji ogólnej” Jarosz Mariusz 2017-02-15
171 Dostawa przenośnych komputerów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Nowa jakość w edukacji ogólnej” Jarosz Mariusz 2017-01-26
169 Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica - Ryki Kocon Karol 2017-01-10
170 Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica – Ryki Jarosz Mariusz 2017-01-10
168 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2016-12-09
160 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2016-11-30
158 Przebudowa drogi gminnej - Stary Kadłub Kocon Karol 2016-11-30
137 Przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Stara Błotnica w miejscowościach Stary Sopot, Czyżówka, Stary Kiełbów, Stary Osów, Pągowiec. Kocon Karol 2016-11-30
167 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2016-11-25
166 Zakup energii elektrycznej Jarosz Mariusz 2016-11-10
165 Przebudowa drogi w miejscowości Stary Sopot Kocon Karol 2016-07-14
164 Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Gminnych w Starym Goździe. Kocon Karol 2016-06-10
163 „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica w 2016 r.” Jarosz Mariusz 2016-03-15
162 Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej. Kocon Karol 2016-02-25
161 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2015-11-17
159 Zakup energii elektrycznej Kocon Karol 2015-11-02
157 Przebudowa drogi gminnej w m. Stary Kadłub i Stare Żdżary Kocon Karol 2015-06-02
156 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów, remont drogi lokalnej relacji Stary Gózd Stare Siekluki, remont drogi gminnej w miejscowości Pągowiec. Kocon Karol 2015-03-31
155 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2015-02-13
154 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2014-12-19
153 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Jarosz Mariusz 2014-12-04
152 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stara Błotnica Kocon Karol 2014-11-25
151 WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY KANALIZACJI DLA MIEJSCOWOŚCI STARY KIEŁBÓW , NOWY KIEŁBÓW , STARE SIEKLUKI ( po zachodniej stronie trasy ekspresowej E-7) STARY KOBYLNIK I SIEMIRADZ. Kocon Karol 2014-08-28
150 WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY KANALIZACJI DLA MIEJSCOWOŚCI STARY KIEŁBÓW , NOWY KIEŁBÓW I STARE SIEKLUKI ( po zachodniej stronie trasy ekspresowej E-7) STARY KOBYLNIK, SIEMIRADZ. Kocon Karol 2014-08-08
149 Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stara Błotnica Kocon Karol 2014-05-30
148 Budowa placów zabaw w Gminie Stara Błotnica Kocon Karol 2014-05-29
147 Budowa placu zabaw w miejscowości Nowy Kiełbów Kocon Karol 2014-05-20
146 Zakup nowego ciągnika i wozu asenizacyjnego do odbioru nieczystości ciekłych z terenu gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2014-05-16
145 Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stara Błotnica Kocon Karol 2014-05-14
144 Budowa placów zabaw w Gminie Stara Błotnica Kocon Karol 2014-05-08
143 Budowa Placu Zabaw w miejscowości Nowy Kiełbów Kocon Karol 2014-04-25
142 Budowa placów zabaw w Gminie Stara Błotnica Kocon Karol 2014-04-18
141 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Siekluki. Kocon Karol 2014-04-11
140 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Starej Błotnicy. Kocon Karol 2014-04-10
139 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów i Stary Kadłub Kocon Karol 2014-04-09
138 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2014-02-05
136 Przetarg budynek socjalno-gospodarczy Kocon Karol 2014-01-31
135 Zakup usług edukacyjnych oraz poradnictwo w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej w ramach projektu pn.: Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów w klasach I-III w Publicznym Gimnazjum w Starej Błotnicy. Kocon Karol 2014-01-28
134 Zakup usług edukacyjnych dla zadań: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ramach projektu pn.: Nawigacja ku przyszłości - zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi w klasach IV-VI szkół podstawowych na terenie gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2014-01-27
133 Dożywianie uczniów w szkołach gminy Stara Błotnica w 2014 r. Jarosz Mariusz 2013-12-13
132 Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla Gminy Stara Błotnica Kocon Karol 2013-11-29
131 Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2013-11-27
130 Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2013-10-18
129 Przetarg nieograniczony na zakup wraz dostawą pomocy dydaktycznych w ramach zadania Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2013-10-10
128 Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe Jarosz Mariusz 2013-09-30
127 Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Jarosz Mariusz 2013-09-30
126 Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Jarosz Mariusz 2013-09-18
125 Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe Jarosz Mariusz 2013-09-18
124 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Błotnicy. Kocon Karol 2013-08-21
123 Dowóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach i Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy w roku szkolnym 2013/2014. Kocon Karol 2013-08-13
122 Wykonanie zatoki autobusowej z wiatą przystankową w miejscowości Stare Siekluki i Stare Żdzary Jarosz Mariusz 2013-08-07
121 Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1991r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 80 poz. 542) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach i Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Kocon Karol 2013-07-26
120 Budowa zatoki postojowej przy drodze gminnej w miejscowości Stare Żdżary oraz przebudowa zatoki autobusowej wraz z wiatą i ogrodzeniem w miejscowości Stare Siekluki. Kocon Karol 2013-07-16
119 Roboty remontowe w budynku Punktu Przedszkolnego w m. Stary Kadłub Kocon Karol 2013-07-04
118 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 osobowej grupy Uczestników Projektu realizowanego przez GOPS w Starej Błotnicy w ramach projektu systemowego Nowe szanse - nowe możliwości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jarosz Mariusz 2013-07-02
117 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2013-06-12
116 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2013-05-29
115 Na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie usługami przez Gminę Stara Błotnica w ramach realizacji Projektu „Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy” Jarosz Mariusz 2013-03-26
114 Na wykonanie robót dotyczących klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, systemu monitoringu , kontroli dostępu oraz RCP, w ramach realizacji Projektu „Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy” Jarosz Mariusz 2013-03-26
113 Budowa Gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Kocon Karol 2013-02-19
112 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2013-01-25
111 Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla Gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2012-12-12
110 Dożywianie uczniów w roku 2013 Kocon Karol 2012-11-27
109 Zakup energii elektrycznej Jarosz Mariusz 2012-11-13
108 Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Kocon Karol 2012-10-30
107 Zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kadłubie. Kocon Karol 2012-10-12
106 Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica. Kocon Karol 2012-10-01
105 Na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Kocon Karol 2012-09-17
104 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w 2012 roku w ramach aktywnej integracji uczestników projektu systemowego Nowe szanse - nowe możliwości realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy Jarosz Mariusz 2012-08-23
103 Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z terenu gminy Stara Błotnica do szkół w Kaszowie, Starych Sieklukach i Starej Błotnicy w okresie roku szkolnego 2012/2013. w dni zajęć szkolnych Jarosz Mariusz 2012-08-14
102 Odbudowa przepustu drogowego leżącego w ciągu drogi gminnej nr 110415W Grodzisko -Trąbki -Wola Gozdowska - Stare Żdżary w km 0+711 Kocon Karol 2012-07-27
101 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2012-07-27
100 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w 2012 roku w ramach aktywnej integracji uczestników projektu systemowego Nowe szanse - nowe możliwości. Kocon Karol 2012-07-23
99 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd. Kocon Karol 2012-04-30
98 Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Stara Błotnica w 2012 roku. Kocon Karol 2011-12-02
97 Zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym dla Gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2011-11-02
96 Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe. Kocon Karol 2011-10-06
95 Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Kocon Karol 2011-10-06
94 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kadłubek Stary i obrębie Kadłubek Nowy Kocon Karol 2011-10-04
93 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Kiełbów Jarosz Mariusz 2011-08-24
92 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.556.169,00 zł na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu kredytów. Kocon Karol 2011-08-10
91 Zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kadłubku. Kocon Karol 2011-07-29
90 Przetarg na budowę ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w Starej Błotnicy. Kocon Karol 2011-07-29
89 Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła Kocon Karol 2011-07-25
88 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stara Błotnica Kocon Karol 2011-07-25
87 Zakup energii elektrycznej. Kocon Karol 2011-07-08
86 Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła Jarosz Mariusz 2011-06-23
85 Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi gminne. Kocon Karol 2011-06-01
83 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Grodzisku, St. Kadłubku, Nowym Kadłubku Kocon Karol 2011-04-15
84 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Grodzisku Kocon Karol 2011-04-15
82 Dożywianie uczniów w roku 2011. Kocon Karol 2010-12-17
81 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie Kadłubek Nowy Kocon Karol 2010-09-27
80 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.839.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kocon Karol 2010-09-17
79 Przetarg na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Stara Błotnica Kocon Karol 2010-09-17
78 Świadczenie usług dożywiania w formie jednego gorącego posiłku dziennie, jego przygotowanie i dostawę dla uczniów w szkołach na terenie gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2010-09-01
77 Dożywianie uczniów na terenie gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2010-08-20
76 Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości w Stara Błotnica i Czyżówka gmina Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2010-06-30
75 Zakup energii elektrycznej Kocon Karol 2010-06-23
74 Modernizacja -remont konstrukcji mostu przez rzekę Tymiankę w miejscowości Stare Żdżary Jarosz Mariusz 2010-06-02
73 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kiełbów Jarosz Mariusz 2010-06-02
72 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica Kocon Karol 2010-04-29
71 Przetarg na dobudowę windy oraz dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku SPZOZ w miejscowości Stara Błotnica. Kocon Karol 2010-01-15
70 Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2010-01-05
69 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w obrębie Gózd Stary i Siekluki Kocon Karol 2009-11-16
68 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł Kocon Karol 2009-11-02
67 Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe Kocon Karol 2009-10-01
66 Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Kocon Karol 2009-10-01
65 Modernizacja i wyposażenie boiska szkolnego i placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kaszowie Kocon Karol 2009-09-25
64 Remont drogi gminnej w miejscowości Siemiradz na odcinku o długości 340 m Kocon Karol 2009-09-25
63 Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2009-09-15
62 Przetarg na zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Kocon Karol 2009-09-14
61 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Stary Gózd i Stare Siekluki Kocon Karol 2009-09-11
60 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie Grodzisko-Trąbki Kocon Karol 2009-09-01
59 Przetarg na zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kocon Karol 2009-08-27
58 Przetarg na dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kaszowie i Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Kocon Karol 2009-07-27
57 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów Kocon Karol 2009-07-24
56 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kadłubek Nowy Kocon Karol 2009-07-21
55 Utwardzenie powierzchni działki budowlanej w Starej Błotnicy. Kocon Karol 2009-07-02
54 Remont nawierzchni drogi gminnej relacji Wólka Pierzchnieńska-Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2009-07-02
53 Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłub Jarosz Mariusz 2009-07-02
52 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot Kocon Karol 2009-06-30
51 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Pągowcu, Nowym Kadłubku. Kocon Karol 2009-01-26
50 Dożywianie uczniów - w szkołach na terenie gminy Stara Błotnica Kocon Karol 2009-01-08
49 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, położonych w obrębie wsi Pągowiec gm. Stara Błotnica Kocon Karol 2008-11-06
47 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, położonych w Nowym Kadłubku gm. Stara Błotnica Kocon Karol 2008-11-06
48 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, położonych w obrębie wsi Pągowiec gm. Stara Błotnica Kocon Karol 2008-11-06
46 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, położonych w obrębie wsi Pągowiec gm. Stara Błotnica Kocon Karol 2008-11-05
45 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, położonych w Nowym Kadłubku gm. Stara Błotnica Kocon Karol 2008-11-05
43 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, położonych w obrębie wsi Pągowiec gm. Stara Błotnica: Kocon Karol 2008-11-05
44 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, położonych w Nowym Kadłubku gm. Stara Błotnica: Kocon Karol 2008-11-05
42 Ogłoszenie o przetargu dostawa nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Stara Błotnica Kocon Karol 2008-09-22
41 Roboty budowlane - modernizacja i wyposażenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Starej Błotnicy Kocon Karol 2008-08-26
40 Ogłoszenie o przetargu: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Starym Goździe gm.Stara Błotnica Kocon Karol 2008-08-20
39 Przetarg na zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Żdżarach Kocon Karol 2008-08-12
37 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych we wsi Stary Kadłubek gm. Stara Błotnica Kocon Karol 2008-08-12
38 Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych we wsi Stary Kobylnik gm. Stara Błotnica. Kocon Karol 2008-08-12
36 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Nowym Kadłubku gm. Stara Błotnica Kocon Karol 2008-08-04
35 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie wsi Pągowiec gm. Stara Błotnica. Kocon Karol 2008-07-28
34 Ogłoszenie o zamówieniu usługi- Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kaszowie i Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Kocon Karol 2008-07-14
32 Przebudowa drogi gminnej relacji Grodzisko-Trąbki. Kocon Karol 2008-06-16
33 Przebudowa drogi gminnej relacji Nowy Kadłubek Urbanów Kocon Karol 2008-06-16
31 Przetarg na: „Wykonanie robót termoizolacyjnych budynku szkoły -ocieplenie elewacji sali gimnastycznej ,zaplecza i łącznika + wymiana stolarki okiennej Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy.” Kocon Karol 2008-05-26
30 Przetarg nieograniczony - przebudowa drogi gminnej relacji Chruściechów-Ryki – II etap. Kocon Karol 2008-05-09
29 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia Kocon Karol 2008-04-03
28 Ogłoszenie o przetargu - dostawa oleju opałowego lekkiego dla szkół na ternie gminy Stara Bł otnica Kocon Karol 2007-12-05
27 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Nowym Kadłubku Kocon Karol 2007-10-02
26 Budowa boiska i urządzeń sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Starym Goździe Kocon Karol 2007-08-17
25 Przetarg- przebudowa drogi gminnej relacji Nowy Kdłubek - Urbanów Kocon Karol 2007-08-16
24 Przetarg nierograniczony na dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką Kocon Karol 2007-08-13
23 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Stary Gózd Kocon Karol 2007-07-27
22 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Nowy Kadłubek Kocon Karol 2007-07-18
21 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Nowy Kadłubek Kocon Karol 2007-07-10
20 Przetarg nieograniczony na ermont dachu szkoły w Kaszowie Kocon Karol 2007-07-06
19 Przetarg nieograniczony na przbudowę drogi gminnej relacji Chruściechów-Ryki na długości 1237,0 m Kocon Karol 2007-07-05
18 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EUR na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów Kocon Karol 2007-05-21
17 Przetarg nieograniczony na zakup wraz z transportem kruszywa niesortowanego frakcji 0/30 na remonty dróg gminnych w ilości 550 ton. Kocon Karol 2007-04-06
16 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, położonych na terenie Gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2006-12-19
15 Przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie naszej gminy Kocon Karol 2006-12-04
13 Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę boiska sportowego przy szkole w Starym Goździe Kocon Karol 2006-10-02
11 Przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie naszej gminy. Kocon Karol 2006-08-16
10 Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaszowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Starej Błotnicy w roku szkolnym 2006/2007 Kocon Karol 2006-08-14

[Liczba odsłon: 1337363]

przewiń do góry