Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że w dniu 14.01.2020 r.    została wydana na rzecz Gminy Stara Błotnica decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Starej Błotnicy wraz z zagospodarowaniem terenu przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 196/5 – obręb Błotnica Stara.

 

20.01.2020 R.


Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że w dniu 14.01.2020 r.   została wydana na rzecz Electronic Control Systems SA . decyzja nr 1/2020 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami stacji bazowej telefonii komórkowej   przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnych położonej w gminie Stara Błotnica 181 – obręb Pągowiec.

 

21.01.2020 r.

Wójt Gminy Stara Błotnica informuje iż, uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kobylnik”   przewidzianego do realizacji na 184, 161, 206, 229 obręb Kobylnik, gmina Stara Błotnica, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie.

30.01.2020 r.

Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia się, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Stara Błotnica postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowie kanalizacji światłowodowej przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica:130/1, 42/2 – obręb Chruściechów uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji .

05.02.2020 r.

 

Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 05.02.2020 r.   została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi   gminnej w miejscowości Stary Kobylnik ”   , przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 184, 161, 206, 229 obręb Kobylnik   , gmina Stara Błotnica

 

17.02.2020 r.

Wójt Gminy   Stara Błotnica zawiadamia, że w dniu 17.02.2020 r.    została wydana na rzecz PGE Dystrybucja S.A. decyzja nr 3/2020   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia   oraz budowie kanalizacji światłowodowej   przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 130/1, 42/2 – obręb Chruściechów

 

28.01.2020 r.


Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że w dniu 28.02.2020 r.   została wydana na rzecz Gminy Stara Błotnica decyzja nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku hali technologicznej SUW przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 12/1, 14/1 – obręb Czyżówka.

 

17.03.2020 r.

Obwieszczenie

 

31.03.2020 r.

Obwieszczenie -Zawiadomienie

 

02.04.2020 r.

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej.

 

03.04.2020 r.

Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia się że w zakresie prowadzonego w  Urzędzie Gminy Stara Błotnica postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci gazowej przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 244/4, 244/3, 206/1, 199/6, 199/7– obręb Gózd Nowy uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.

 

 

 

  07.04.2020 r.


Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 lutego 2020 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 429/10, 429/8, 428/4, 428/2 – obręb Żdżary

 

07.04.2020 r. 


 

Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10 marca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej oraz napowietrznej oświetlenia ulicznego przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 285, 293/1 – obręb Gózd Stary.

 

07.04.2020 r.


 

Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że na wniosek z dnia 12 marca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 87/3, 88/7, 244/2, 95/1, 66/1, 95/7, 95/8, 66/2, 96/1, 101/1, 102/1, 244/3 – obręb Gózd Stary.

 

 

 

 

  16.04.2020 r.

B.6733.5.2020

Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia się, że na wniosek z dnia 4 marca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania parteru budynku szkolno-mieszkalnego na centrum opiekuńcze wraz z rozbudową o kotłownię gazową oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej i pomocniczej przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Stara Błotnica: 323 – obręb Pierzchnia.

 

16.04.2020 r.

B.6733.6.2020

 

Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 marca 2020 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 401/2, 400/4, 165/2, 403/2, 394, 156, 490, 398/8, 399/7 – obręb Żdżary.

  20.04.2020 r.

B.6733.3.2020

  Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia,
że w dniu 20.04.2020 r.    została wydana decyzja nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:   budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 403/4, 403/2, 302/1, 303/4, 307/5 – obręb Żdżary.

 

22.04.2020 r.

B.6733.4.2020 r.