Stara Błotnica 03.02.2012r.

 

 

B.6733.1.12

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ),

  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

 

że   w dniu    3.02.2012r.     zostało wszczęte    na   żądanie   strony Gmina

  Stara Błotnica , reprezentowana przez   Marcina Kozdracha   - Wójta Gminy      postępowanie   administracyjne    w sprawie:

 

Ustalenia warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego   dla planowanej inwestycji    polegającej   na budowie gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią   przy Zespole Szkół Gminnych   w Starej Błotnicy   na działkach

nr ewid. 134/4, 137/2   w miejscowości     Stara Błotnica   gmina Stara Błotnica.

W związku z powyższym mogą   Państwo zapoznać   się ze sprawą , uzyskać wyjaśnienie w sprawie w Urzędzie Gminy Stara Błotnica   pokój nr 12  

w godz. od 8 oo – 15 oo .

 

               

                                                 

                                                                                         Marcin    Kozdrach

Obwieszczenie   opublikowano poprzez:  

                                                                                                                                  Wójt Gminy

1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń   w Urzędzie Gminy

    Stara Błotnica

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Błotnica.

 

  do pobrania

 

      

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-03 13:47:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-07 08:40:16
  • Liczba odsłon: 344
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335322]

przewiń do góry