Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
240 Przebudowa drogi w miejscowości Chruściechów Kocon Karol 2021-11-08
236 Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kiełbów - Ryki Kocon Karol 2021-09-24
238 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Świetlica wiejska w Starym Kadłubie i Świetlica wiejska w Starym Kiełbowie . Kocon Karol 2021-09-24
237 Budowa świetlicy oraz strażncy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kadłubek Stary Prażnowska Ewa 2021-08-10
233 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stary Gózd na terenie gminy Stara Błotnica Kocon Karol 2021-07-29
234 Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie gminy Stara Błotnica - przetarg II Prażnowska Ewa 2021-07-27
232 Poprawa efekrtywności energetycznej budynków szkolnych na terenie gminy Stara Błotnica Prażnowska Ewa 2021-07-27
235 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stara Błotnica Kocon Karol 2021-07-21
191 Dostawa autobusu do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących nie mniej niż 18 Jarosz Mariusz 2021-05-12
183 Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Stara Błotnica Kocon Karol 2021-05-12
188 Przebudowę drogi gminnej w Starej Błotnicy (2018-04-11) Kocon Karol 2021-05-12
192 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubów etap I (11.05.2018) Kocon Karol 2021-05-12
193 Wykonanie modernizacji szkoły w Starej Błotnicy Kocon Karol 2021-05-12
194 „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica” Kocon Karol 2021-05-12
196 Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Stara Błotnica, Gózd Stary i Kaszów Jarosz Mariusz 2021-05-12
203 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2021-05-12
206 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubów – etap 2 Jarosz Mariusz 2021-05-12
209 Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Stary Kadłubek, Stary Kobylnik, Pągowiec, Żabia Wola, Stary Kadłub Jarosz Mariusz 2021-05-12
207 Budowa oświetlenia boiska gminnego w Starej Błotnicy Jarosz Mariusz 2021-05-12
211 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starej Błotnicy Jarosz Mariusz 2021-05-12
212 Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni jednostek organizacyjnych Gminy Stara Błotnica Głuch Dominika 2021-05-12
213 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów Kocon Karol 2021-05-12
219 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica - przetarg III” Kocon Karol 2021-05-12
217 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA LATA 2020-2021 Prażnowska Ewa 2021-05-12
221 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stary Gózd i Stary Kiełbów. Kocon Karol 2021-05-12
223 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starych Żdżarach Kocon Karol 2021-05-12
224 Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kiełbów-Stary Gózd Kocon Karol 2021-05-12
230 Rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z zagospodarowaniem Prażnowska Ewa 2021-04-30
225 Budowa kanalizacji sanitarnej odcinek Czyżówka - Stara Błotnica Prażnowska Ewa 2021-03-29
227 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kiełbów i Nowy Kiełbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów” Prażnowska Ewa 2021-03-12
229 "Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni jednostek organizacyjnych Gminy Stara Błotnica" Głuch Dominika 2021-01-12
228 "Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica" Głuch Dominika 2020-12-28
226 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowy Gózd i Nowy Kadłubek Kocon Karol 2020-09-03
204 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pągowiec Jarosz Mariusz 2019-02-05
202 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Czyżówka, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdżary Jarosz Mariusz 2019-01-15
199 Sukcesywna dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019 Kocon Karol 2018-11-05
197 Odbudowę drogi gminnej nr 110401W (Branica) granica gminy Stara Błotnica – Pierzchnia – Kresy na odcinku od km 0+000 do km 0+914 o długości 0,914 km Kocon Karol 2018-10-30
187 Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdżarach. Kocon Karol 2018-05-30
181 Przebudowa drogi gminnej Siekluki -Kiełbów Nowy Jarosz Mariusz 2018-03-07
180 Dostawa energii elektrycznej (2017-12-28) Jarosz Mariusz 2018-02-09
179 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2018-01-12
175 Termomodernizacja budynku szkolnego wraz z przebudową konstrukcji dachu w Starym Kadłubie działającego w ramach Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Kocon Karol 2017-05-12
174 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Urzędu Gminy w Starej Błotnicy, Świetlicy Wiejskiej w Starym Kobylniku oraz budynku szkolnego w Starym Kadłubie działającego w ramach Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Jarosz Mariusz 2017-04-07
170 Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica – Ryki Jarosz Mariusz 2017-03-10
166 Zakup energii elektrycznej Jarosz Mariusz 2016-12-16
165 Przebudowa drogi w miejscowości Stary Sopot Kocon Karol 2016-08-03
164 Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Gminnych w Starym Goździe. Kocon Karol 2016-07-04
163 „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica w 2016 r.” Kocon Karol 2016-04-07
162 Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej. Kocon Karol 2016-03-24
161 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica Jarosz Mariusz 2015-12-01
159 Zakup energii elektrycznej Kocon Karol 2015-11-20
157 Przebudowa drogi gminnej w m. Stary Kadłub i Stare Żdżary Kocon Karol 2015-07-14
156 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów, remont drogi lokalnej relacji Stary Gózd Stare Siekluki, remont drogi gminnej w miejscowości Pągowiec. Kocon Karol 2015-04-21
155 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stara Błotnica. Kocon Karol 2015-04-07
154 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stara Błotnica. Jarosz Mariusz 2015-01-05

[Liczba odsłon: 1337274]

przewiń do góry