Ogłoszenia w 2009 roku:

 

Informacja Wójta Gminy o wywieszeniu informacji o wykazie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Stara Błotnica, przeznaczonych do dzierżawy

_______________________________________________________________________

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia które nieruchomości w Starej Błotnicy stanowią wspólnotę gruntową i zatwierdzenia wykazu uprawnionych.

_______________________________________________________________________

 

Informacja Wójta Gminy   o udostępnieniu informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Stara Błotnica „Projektu aktualizacji POŚ i PGO „

___________________________________________________________

Ogłoszenie-wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

__ __________________________________________________________

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 4109 z dnia 14 lipca 2009 r. o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej dla inwestycji ,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary G6zd -Przytyk na całej długości, tj. od km 0+000 do km 16+580

____________________________________________________________

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości, tj. od km 0+000 do km 16+580"

______________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA z dnia 05 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

- Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2008

-Ogłoszenie o wyniku postępowania

_____________________________________________________________

 

Informacja Wójta Gminy Stara Błotnica o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – wniosku Powiatowego Zarządu Dróg   Publicznych w Białobrzegach   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Przebudowa drogi powiatowej NR 1134 Stary Gózd -Nowy Kadłubek.

 

___________________________________________________________________

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica - wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

__________________________________________________________________

 

Informacja Wójta Gminy o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłub ”

___________________________________________________________________

 

Urząd Gminy w Starej Błotnicy informuje, że   została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   pn ”przebudowa drogi powiatowej nr 1134 W   Stary Gózd   - Nowy Kadłubek   na   odcinku Stary –Gózd –Stary Kadłubek”o długości 1900,00m

__________________________________________________________________

Urząd Gminy w Starej Błotnicy informuje, że   została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   pn ”Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłub zlokalizowanej na działkach   o nr ewid.479,490/1 oraz 564/2 obręb Kadłub na odcinku 663,87 mb gm.Stara Błotnica

____________________________________________________________________________

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-05 08:20:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarosz Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-30 19:11:04
  • Liczba odsłon: 6365
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1337270]

przewiń do góry