Komunikaty i ogłoszenia dla mieszkańców gminy.

11.12.2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie lini elektroenergetycznej SN i NN w m. Pągowiec.


30.09.2013 r.

Postanowienie  w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

09.08.2013 r.

Ostrzeżenia METEO burze z gradem  

21.06.2013 r.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla dni od 21 do 27 czerwca 2013 roku

   

03.06.2013 r.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

 

24.05.2013 r.  

Ostrzeżenia METEO intensywne opady deszczu.

 

22.05.2013 r.  

Ostrzeżenie METEO burze z gradem.

 

21.05.2013 r.

Informacja dotycząca zameldowania.

 

03.01.2013 r.

Grafik zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Stara Błotnica w okresie X.2012 r.-VI.2013 r.  


16.02.2013 r.

Apel Wojewody Mazowieckiego - Nie wypalajmy traw

do pobrania.doc

do pobrania.pdf

opracowanie


11.01.2013 r.

KRUS informuje o XI edycji Ogólnokrajowego Konkurdu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

dokumenty do pobrania:  - regulamin,   -zgłoszenie.  

18.01.2013 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1” Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie

 dokumenty do pobrania: - ogłoszenie.doc , - ogłoszenie.pdf, - ogłoszenie.doc , - ogłoszenie.pdf,

 

Projekt „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". - pismo przewodnie.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski  udostępnienia plakat konkursowy dotyczący konkursu organizowanego przez Pana Posła.

http://kalinowski.pl/konkurs_fotograficzny/

 

22.01.2013 r .

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania: na „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Błotnica   w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych w szkole zajęć dodatkowych wynikających z procesu indywidualizacji” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica”Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

- Zapytanie ofertowe.  

- Pomoce dydaktyczne do zajęć matematyczno – przyrodniczych   dla uczniów zdolnych dla Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach.  

- Doposażenie bazy dydaktycznej .

- Pomoce dydaktyczne dla dzieci z trudnościami w edukacji matematycznej Stare Siekluki  

- Projekt umowy  

- Zapotrzebowanie uzupełniające na pomoce dydaktyczne do programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”  

- Zestawienie   pomocy   dydaktycznych. Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy  

Unieważnienie zapytania

 

22.01.2013 r.

Apel wojewody Mazowieckiego - odśnieżajmy dachy .

 

28.01.2013 r.

Ostrzeżenie METEO - Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-03 11:27:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-12 09:44:06
  • Liczba odsłon: 1775
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335445]

przewiń do góry