Ogłoszenia w 2017 r.

06.11.2017 r.
Informacja z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018

22.09.2017 r.
Konsultacje społeczne projektu programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

05.09.2017 r.
Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  Zakup stołu do tenisa stołowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tymianka”

20.07.2017 r.

03.07.2017 r.
Decyzja STAROSTY BIAŁOBRZESKIEGO nr GK6810.12.12017.EZ w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Kadłubek Stary, jednostka ewidencyjna 140104_2 Stara Błotnica oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 101 o powierzchni 0,2300 ha.

28.04.2017 r.
Informacja dla rolników - wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych.
- wniosek o szacowanie szkód

25.04.2017 r.
Oferta realizacji zadania publicznego  w zakresie bezpieczeństwa na obszarach  wodnych - Edukacja i profilaktyka zagrożeń na obszarach wodnych wśród dzieci i młodzieży Gminy Stara Błotnica.

-Oferta na realizację zadania publicznego.

20.04.2017 r.
Decyzja Starosty Białobrzeskiego nr GK.6810.6.2017.EZ w sprawie uznania za mienie gromadzkie.

06.04.2017 r.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 roku.


06.04.2017 r.
Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych w 2017  roku.
- formularz zgłoszeniowy


31.03.2017 r. 
Oferta realizacji zadania publicznego
- formularz oferty

30.03.2017 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 r.

07.02.2017 r.
Ogłoszenie o projekcie programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

02.02.2017 r.
Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

03.02.2017 r.  
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-03 08:52:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-07 08:14:57
  • Liczba odsłon: 1424
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335439]

przewiń do góry