.

Uchwała Nr XXIX/201/2009 - Uchwała Budżetowa na rok 2010

 

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2010

Plan Dochodów na 2010 rok

Plan Wydatków na 2010 rok

Plan Dotacji na 2010 rok

Plan Wydatków z Dotacji na 2010 rok

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Limit wydatków inwestycyjnych na lata 2010 2012

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Dotacje udzielane w 2010 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 rok

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2010

Prognoza długu na lata 2010 2013

 

Zaządzenie z 18 marca 2010 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

załączniki:

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu GBP w Starej Błotnicy za 2009 r.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2009 r.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2009 r.

Przychody i koszty na 31.12.2009 r.

Sprawozdanie z działalności PZOZ w Starej Błotnicy dane finansowe za okres 01.01.2009 r do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie z realizacji ustawy   Prawo Zamówień Publicznych

Sprawozdanie z dnia 18.03.2010 r. z realizacji ustawy   Prawo Zamówień Publicznych

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu ZGK za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu według działów za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w pełnej szczegółowości   za 2009 r.

Wykonanie inwestycji za 2009   budowa oczyszczalni .

 

Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 24 sierpnia 2010r w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

załączniki:

Sprawozdanie z wykonania wydatków według działów na I półr. 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu   za I półr. 2010 r.

Sprawozdanie z działów rozdziałów i paragrafów za I półr. 2010 r.

Plan i wykonanie dotacji na zadanie zlecone za I półrocze 2010 r. zał. nr 3

Plan i wykonanie z dotacji na zadanie zlecone za I półrocze 2010 r. zał. nr 4

Sprawozdanie z wykonania wydatków według działów na I półrocze 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2010 r.

Wykonanie inwestycji za I półrocze 2010 r.

Zestawienie udzielonej doacji w I półroczu dla jednostki sektora finansów publ.

Sprawozdanie   ZGK przychody z wykonania   za I półrocze 2010 r.

Koszty SPZOZ wpływy środków pieniężnych w I półroczu 2010   r.

Przychody i koszty na 30 czerwca 2010 r.

 

Zarządzenie nr 34/2010 w sprawie przedłożenia uchwały budżetowej i prognozy finansowej

 

Zarządzenie nr 17 /2011 w sprawie przedstawienia za 2010 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych SP ZOZ w Starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

załączniki:

Pismo RIO

Uchwała RIO w sprawie opini o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Informacja o stanie mienia Gminy Stara Błotnica. 

Plan i wykonanie dotacji za zadania zlecone za 2010r. 

Przychody i koszty na 31.12.2010r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy za 2010r.

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Gminy Stara Błotnica za 2010r.

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2010r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu według działów rozdziałów i paragrafów za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu wedlug działów za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków wedlug działów za 2010 r.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-21 11:41:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-05 09:44:58
  • Liczba odsłon: 938
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1347716]

przewiń do góry