Sesja XXXVI

 

 

Uchwały z dnia 10 listopada 2010 r.

Uchwała nr XXXVI/242/2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Uchwała nr XXXVI/243/2010 w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała nr XXXVI/244/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwoązywania Problemów Alkocholowych oraz Przecidziałania Narkomanii na 2011 r.

Uchwała nr XXXVI/245/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie wsi Kaszów stanowiących własność OSP w Kaszowie.

Uchwała nr XXXVI/246/2010 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr XXXVI/247/2010 w sprawie zatwierdzenia stawki opłat za usługę świadczoną przez ZGK w zakresie transportu i unieszkodliwiania zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych.

Uchwała nr XXXVI/248/2010 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2011 rok.

Uchwała nr XXXVI/249/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała nr XXXVI/250/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

Uchwała nr XXXVI/251/2010 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2011.

Uchwała nr XXXVI/252/2010 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Stary Gózd

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-12 15:00:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-12 15:00:42
  • Liczba odsłon: 352
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335502]

przewiń do góry