Uchwała Nr XXI.152.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Uchwała NR XIX.135.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 września 2020 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.

Uchwała NR XIX.136.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 25 września 2020 roku  sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 r.

Uchwała Nr XVII.121.2020 rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Stara Błotnica z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego
 
Uchwała nr XVII.125.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica

Uchwała nr XVII.126.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr rok 2020

Uchwała NR XVI.114.2020 Rady Gminy Stara Błotnica w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 .

 

 

Uchwała nr_XIV.94.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica

 

 

 
Uchwała budżetowa na 2020 rok
 
Zarządzenie nr 66.2019 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 28.08.2019 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu  wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego opieki zdrowotnej  za I półrocze 2019 r.
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66.2019 z dn. 28.08.2019 r.
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 66.2019 z dn. 28.08.2019 r.
 
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 66.2019 z dn. 28.08.2019 r.
 
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 66.2019 z dn. 28.08.2019 r.
 
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 66.2019 z dn. 28.08.2019 r.
 
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 66.2019 z dn. 28.08.2019 r.
 
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 66.2019 z dn. 28.08.2019 r.
 
Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 66.2019 z dn. 28.08.2019 r.
 
Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 66.2019 z dn. 28.08.2019 r.
 
Załącznik nr  10 do Zarządzenia nr 66.2019 z dn. 28.08.2019 r.
 
Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 66.2019 z dn. 28.08.2019 r.
 
Uchwała Nr XV.102.2020 Rady gminy Stara Błotnica z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michalak Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-08 13:41:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Głuch Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-19 14:54:46
  • Liczba odsłon: 483
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1388463]

przewiń do góry