Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 roku w każdej gminie stosowane mają być jednolite wzory formularzy informacji podatkowych.

Takie rozwiązanie przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w  sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1105.

Rozporządzenie jest konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy o podatku rolnym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), które wejdą w życie 1 lipca 2019 r.

Zostały w nim określone następujące wzory formularzy:

 NA PODATEK ROLNY :

-   informacji o gruntach (IR-1) ;

- załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1) ;

- załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2) ;

- załącznika do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3) ;

- deklaracji na podatek rolny (DR-1 );

- załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1) ;

- załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2) .

NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

-   informacji o nieruchomościach (IN-1);

- załącznika do informacji o nieruchomościach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1) ;

- załącznika do informacji o nieruchomościach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2) ;

- załącznika do informacji o nieruchomościach – dane pozostałych podatników (ZIN-3) ;

- deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1 );

- załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1) ;

- załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2) .

NA PODATEK LEŚNY:

-   informacji o lasach (IL-1);

- załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) ;

- załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) ;

- załącznika do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3) ;

- deklaracji na podatek leśny (DL-1 );

- załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1) ;

- załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2) .

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Nowe formularze można składać elektronicznie

Poza powyższym rozporządzeniem Ministerstwo Finansów przygotowało również dodatkowe rozporządzenie dotyczące sposobu przesyłania nowych formularzy, dające możliwość składania ich drogą elektroniczną. Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1153 , które również wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Rozporządzenie to określa:

- sposób przesyłania informacji o gruntach, zwanych dalej „informacjami”, oraz deklaracji na podatek rolny, zwanych dalej „deklaracjami”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.

Wskazuje się, że informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

- elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

- innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje na potrzeby podatku rolnego mogą być opatrywane:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- podpisem osobistym;

- podpisem zaufanym.

 

Kiedy nowe a kiedy dotychczasowe wzory formularzy?

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 roku podatnicy powinni składać informacje/deklaracje podatkowe na dotychczasowo obowiązujących wzorach   formularzy.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku podatnicy powinni składać informacje/deklaracje na nowych wzorach formularzy.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Głuch Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-22 14:57:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Głuch Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-22 15:31:46
  • Liczba odsłon: 374
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1340276]

przewiń do góry