Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica

Zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Stara Błotnica w zakresie działalności wspomagającej     rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych.

Zarządzenie nr 39.2014 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.

Zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników Urzędu Gminy Stara Błotnica.

Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie nr 54/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Stara Błotnica

Zarządzenie Nr 8.2014 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia za 2013 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2013 rok.
-Sprawozdanie z wykonania budżetu według działów.
-Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-24 14:44:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-18 14:04:28
  • Liczba odsłon: 478
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1337356]

przewiń do góry