________________________________________________________________

I. 29-01-2008 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

dokumenty do pobrania:

    - oferta realizacji zadania

     - projekt umowy

________________________________________________________________

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Błotnica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez gminę.

 

__________________________________________________________________________

 

PROTOKÓŁ   z otwarcia i oceny oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2008r. zadania publicznego: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłka nożna.

 

________________________________________________________________

 

Informacja Wójta Gminy Stara Błotnica   o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Stara Błotnica – wniosku z dnia 06.03.2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody   dla zamierzenia pod nazwą budowa:   zakładu montażu zabudów na samochodach ciężarowych wraz z niezbędną infrastrukturą   na działce nr 199/4   w obrębie Nowy Gózd

__________________________________________________________________

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w   sprawie: Ustalenia warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego   dla planowanej inwestycji    polegającej na budowie stacji bazowej PTK Centertel kod stacji 10238/9061 „TURSK na działce nr 493   w miejscowości     Stary Kadłub   gm.Stara Błotnica.

__________________________________________________________________

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia      pn ”Budowa zakładu montażu zabudów na samochodach ciężarowych wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 199/4 w miejscowości Nowy Gózd gm.Stara Błotnica”

__________________________________________________________________

 

Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, że w okresie od dnia 11 czerwca 2008 r.   do dnia 2 lipca 2008 r.   w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy będą wywieszone wykazy nieruchomości położonych we wsiach: Nowy Kadłubek, Stary Kadłubek, Pągowiec i Stary Kobylnik, gm. Stara Błotnica, przeznaczonych do sprzedaży

___________________________________________________________

 

Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez gminę   Stara Błotnica   - przebudowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastruktura techniczna w Starych Żdżarach .

____________________________________________________________________________

 

 

Informacja Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody   dla zamierzenia pod nazwą   „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot ...”

__________________________________________________________________

 

Informacja Wójta Gminy . o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody   dla zamierzenia pod nazwą :   „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów Osiny...”

__________________________________________________________________

 

Informacja Wójta Gminy o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie .... dane o wniosku .... o wydanie decyzji celu publicznego planowanej inwestycji    polegającej na budowie stacji bazowej   cyfrowej sieci Era....

__________________________________________________________________

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez gminę Stara Błotnica   pn ”przebudowa drogi gminnej w miejscowości   Kaszów –Osiny ”

 

__________________________________________________________________

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez gminę Stara Błotnica     pn ”przebudowa drogi gminnej w miejscowości   Stary Sopot

__________________________________________________________________

 

 Informacja Wójta Gminy Stara Błotnica „Przebudowa drogi powiatowej NR 1134 W Stary Gózd-Nowy Kadłubek na odcinku Stary Gózd  - Stary Kadłubek”

__________________________________________________________________

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-29 14:42:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 12:44:04
  • Liczba odsłon: 3319
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335475]

przewiń do góry