Uchwała Nr XXVI.186.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Błotnica wotum zaufania

Załacznik Nr 1 do uchwały nr XXVI.186.2021

Uchwała Nr XXVI.187.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Stara Błotnica z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego

Uchwała Nr XXVI.188.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Błotnica absloutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Uchwała Nr XXVI.189.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno/finansowej oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2020 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVI.189.2021

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVI.189.2021

Uchwała Nr XXVI.190.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica

Uchwała Nr XXVI.191.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

Uchwała Nr XXVI.192.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXVI.193.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w składzie liczbowym i osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Uchwała Nr XXVI.194.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian składów liczbowych i osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Stara Błotnica

Uchwała Nr XXVI.195.2021 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Stara Błotnica

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Głuch Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-01 15:41:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Głuch Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-09 13:09:53
  • Liczba odsłon: 211
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1347760]

przewiń do góry