Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Błotnicy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok
 
Zarządzenie NR 48.2018 Wójta gminy Stara Błonica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjecie i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r.
 
Zarządzenie nr 33.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia za 2018 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych SP ZOZ w St. Błotnicy i GBP w Starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica .
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 33.2019,
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 33.2019,
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 33.2019,
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 33.2019,
Załącznik nr 5 do Zarządzenia 33.2019,
Załącznik nr 6 do Zarządzenia 33.2019,
Załącznik nr 7 do Zarządzenia 33.2019,
Załącznik nr 8 do Zarządzenia 33.2019,
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2018 r.
 
 
 
 
 
Uchwała nr XXXVIII.253.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.  
 
Uchwała nr XXXVII.247.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Głuch Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Głuch Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-29 10:23:57
  • Liczba odsłon: 612
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1337366]

przewiń do góry