INFORMACJA

 

RAPORT O STANIE GMINY STARA BŁOTNICA ZA   ROK 2018

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.  

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY STARA BŁOTNICA.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy. (W zór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy załączono do informacji).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Do pobrania:

Zgłoszenie do wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy Stara Błotnica za 2018 r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-29 20:02:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-07 07:54:06
  • Liczba odsłon: 196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1081112]

przewiń do góry