Lp.

2.2020

PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia

Podstawowe informacje

Załączniki

Data złożenia petycji

23 marca 2020 roku

Podmiot wnoszący petycję

Koalicja Polska Wolna od 5G

Przedmiot petycji

Przedmiot petycji

W interesie publicznym w sprawie:

1. przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

2. zobowiązanie Burmistrza/ Wójta/Przewodniczącego Rady do:

a.) wykonania Uchwały;

b.) opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka Burmistrza/Wójta Gminy;

c.) przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy;

d.) przekazania Uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Odwzorowanie cyfrowe petycji plik pdf

Przewidywany termin załatwienia petycji

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Dane dot. przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii

Przekazanie petycji do rozpatrzenia przez Komisję ds. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Sposób załatwienia petycji

  Pozostawiono bez rozpatrzenia

  Odwzorowanie cyfrowe pisma

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-26 12:25:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-17 13:31:40
  • Liczba odsłon: 109
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1087064]

przewiń do góry