22.12.2020r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji SPN-R.7533.6.2020.BK

20.11.2020r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.11.2020r

16.11.2020r.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.11.2020r.

13.11.2020r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji SPN-R.7533.78.2.2020.BK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji SPN-R.7533.78.3.2020.BK

10.11.2020r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji SPN-R.7533.77.3.2020.BK

09.11.2020r.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.11.2020r.

05.11.2020r.

Decyzja Starosty Białobrzeskiego z dnia 30.10.2020r. - GK.680.1.2019.EZ

Decyzja Starosty Białobrzeskiego z dnia 26.10.2020r. - GK.680.11.2016.EZ

02.11.2020r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27 października 2020r.

30.10.2020r.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27.10.2020r.

23.10.2020r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 16.10.2020r

19.10.2020r.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.10.2020r.

16.10.2020r.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 09.10.2020r.

09.10.2020r.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego znak; SPN-R.7533.78.2.2020.BK

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego znak: SPN-R.7533.78.3.2020.BK

08.10.2020r.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Białobrzeski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 140104_2 Stara Błotnica, obręb 0015 Pągowiec, oznaczonej jako działka nr 109.

07.10.2020r.

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym.

05.10.2020r.

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28.09.2020r.

01.10.2020r.

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24.09.2020r.

30.09.2020 r.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych

Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza nabór o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Stara Błotnica

Ogłoszenie o naborze

Uchwała nr VIII .59.19  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stara Błotnica Spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.

- załączniki : regulamin, wniosek

29.09.2020 r.

OGŁOSZENIE TRZECIEGO PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO

Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza trzeci pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki RENAULT, model S 180.09 MIDLINER E2 9.5T z 1998 roku, nr rejestracyjny WBR 48FK będącego własnością Gminy Stara Błonica

ZARZĄDZENIE NR 54.2020 29.09.2020;

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 54.2020;

Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 54.2020;

Załącznik nr 4 do ZARZĄDZENIA NR 54.2020;

 

28.09.2020r. .

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji celu publicznego.

24 09.2020 r OGŁOSZENIE PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO

Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż  średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki MERCEDES-BENZ, model 1017 12,0t z 1977 roku, nr rejestracyjny WBR 44CK będącego własnością Gminy Stara Błotnica

ZARZĄDZENIE NR 52.2020 24-09-2020;

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 52.2020 24-09-2020;

Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 52.2020 24-09-2020;

Załącznik nr 3 do ZARZĄDZENIA NR 52.2020 24-09-2020

Załącznik nr 4 do ZARZĄDZENIA NR 52.2020 24-09-2020.

 
14.09.2020 r.
OGŁOSZENIE DRUGIEGO PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO
Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza drugi pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki RENAULT, model S 180.09 MIDLINER E2 9.5T z 1998 roku, nr rejestracyjny WBR 48FK będącego własnością Gminy Stara Błotnica
ZARZĄDZENIE NR 50.2020 14.09.2020
 
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 50.2020 14.09.2020
 
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 50.2020 14.09.2020
 
Załącznik nr 3 do ZARZĄDZENIA NR 50.2020 14.09.2020
 
Załącznik nr 4 do ZARZĄDZENIA NR 50.2020 14.09.2020
 
Zdjęcia
 
07.09.2020r.
OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 02.09.2020r.
 
28.08.2020 r.

OGŁOSZENIE PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO

Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż  średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki RENAULT, model S 180.09 MIDLINER E2 9.5T z 1998 roku, nr rejestracyjny WBR 48 FK będącego własnością Gminy Stara Błotnica

ZARZĄDZENIE NR 47.2020 26-08-2020;

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 47.2020 26-08-2020;

Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 47.2020 26-08-2020;

Załącznik nr 3 do ZARZĄDZENIA NR 47.2020 26-08-2020;

Załącznik nr 4 do ZARZĄDZENIA NR 47.2020 26-08-2020.

Zdjęcia

27.08.2020r.
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020r.
 
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RUZ.4210.111m.2020.MJ
 
21.08.2020 r.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 12.08.2020r.

31.07.2020 r.
Zawiadomienie Nadleśnictwa Dobieszyn o polowaniach
 
15.07.2020 r.
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach : tenis stołowy, piłka siatkowa w 2020 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyka, oraz piłka siatkowa w 2020 r.
 
15.07.2020r.
Za wiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stara Błotnica, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: tenis stołowy, piłka siatkowa w 2020 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz zgłoszeniowy

Zarządzenie NR 35.2020 Wójta Gminy Stara Błotnica  06 lipca 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Stara Błotnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: tenis stołowy, piłka siatkowa w 2020 r.


Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stara Błotnica, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyka, piłka siatkowa w 2020 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz zgłoszeniowy

Zarządzenie NR 36.2020 Wójta Gminy Stara Błotnica  06 lipca 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Stara Błotnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyka, piłka siatkowa w 2020 r.
26.06.2020 r.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.06.2020r. o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu.
 
17.06.2020 r.
ZAWIADOMIENIE  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  nrWl-1.747.3.16.2020.MP o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia warunków geotechnicznych, w celu wykonania w/w przedsięwzięć dla: ,,budowie gazociągu w/c DNlOOO MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III, Rawa Mazowiecka - Wronów, jako część inwestycji „budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego" ,
 
13.05.2020 r.
Zawiadomienie Wojewody mazowieckiego z dnia 07.05.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowy gazociągu.
12.05.2020 r.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji odnośnie budowy gazociągu .
11.05.2020 r.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 05.05.2020 r.
08.05.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica o naborze   kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Stara Błotnica, w zakresie   działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 roku

Formularz zgłoszeniowy

04.05.2020 r.
Zawiadomienie Starosty Białobrzeskiego o przeprowadzeniu oględzin w terenie.
30.04.2020
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania
16.03.2020 r.
ZARZĄDZENIE Nr 17.2020 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Stara Błotnica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stara Błotnica w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 
21.02.2020 r
Ogłoszenie Starosty Białobrzeskiego w sprawie wspólnot gruntowych w tym wspólnota gruntowa wsi Pierzchnia
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica o naborze   kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stara Błotnica, w zakresie upowszechniania
 
kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
 
Ogłoszenie
Formularz

31.01.2020 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy dotyczące zaproszenia do zapoznania się z projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Stara Błotnica na 2020 r.

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Stara Błotnica na 2020 r. 
Załączone pliki:
zarzadzenie_nr_54.2020_29-09-2020 - zobacz (pobierz)
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Głuch Dominika
  • Data dodania: 2020-10-01 08:38:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-23 12:40:23
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Starosta-Maślikowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-15 14:08:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Komorowska Wioleta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-23 12:40:23
  • Liczba odsłon: 383
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1081223]

przewiń do góry