Sesja VIII

Porządek obrad


Uchwały z dnia 04 września 2015 r.

Uchwała nr VIII.51.2015 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015.

Uchwała nr VIII.52.2015 w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

Uchwała nr VIII.53.2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stara Błotnica.

Uchwała nr VIII.54.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stara Błotnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr VIII.55.2015 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stara Błotnica.

Uchwała nr VIII.56.2015 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stara Błotnica i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

Uchwała nr VIII.57.2015 w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 64 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008 r.  w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 194 z 2008 r. poz. 7025).

Uchwała Rady Gminy Stara Błotnica  nr VIII.58.2015 w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody - "alei sosnowo dębowej" w miejscowości Stare Siekluki.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-24 13:24:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-26 09:48:05
  • Liczba odsłon: 156
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1084834]

przewiń do góry