17.12.2013 r.

Informacja o wyborze oferty 

Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego

Opis przedmiotu zamówienia

Umowa

Zasady współpracy

Formularz ofertowy

03.10.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi edukacyjne na potrzeby realizacji projektu pn.: Nauka drogą ku przyszłości" w ramach zadania: zajęcia dodatkowe realizowane w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Stara Błotnica. 

  Dokumenty do pobrania:

Warunki zamówienia

Załączniki do zapytania ofertowego

Wezwanie do usunięcia braków formalnych

Powiadomienie o wyborze oferty


31.01.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania: na „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Błotnica  w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych w szkole zajęć dodatkowych wynikających z procesu indywidualizacji”. na potrzeby realizacji projektu pn.:  „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica ”Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Dokumenty do pobrania:

Pomoce dydaktyczne do zajęć matematyczno – przyrodniczych dla uczniów zdolnych dla Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach.

Doposażenie bazy dydaktycznej. Pomoce dydaktyczne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Pomoce dydaktyczne dla dzieci z trudnościami w edukacji matematycznej Stare Siekluki.

Projekt umowy.

Zapotrzebowanie uzupełniające na pomoce dydaktyczne do programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Zestawienie  pomocy  dydaktycznych Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy.

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiadomienie o zawarciu umowy

 

 

30.01.2013 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiegona lata 2007 – 2013.

22.01.2013 r .

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania: na „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Błotnica   w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych w szkole zajęć dodatkowych wynikających z procesu indywidualizacji” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Błotnica”Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

- Zapytanie ofertowe.  

- Pomoce dydaktyczne do zajęć matematyczno – przyrodniczych   dla uczniów zdolnych dla Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach.  

- Doposażenie bazy dydaktycznej .

- Pomoce dydaktyczne dla dzieci z trudnościami w edukacji matematycznej Stare Siekluki  

- Projekt umowy  

- Zapotrzebowanie uzupełniające na pomoce dydaktyczne do programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”  

- Zestawienie   pomocy   dydaktycznych. Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy  

Unieważnienie zapytania
 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-30 14:09:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarosz Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-03 14:58:41
  • Liczba odsłon: 938
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1083907]

przewiń do góry