Uchwała nr XIV/78/2011 Uchwała Budżetowa na 2012

-uzasadnienie  

-tabela nr 1   

-tabela nr 2  

-tabela nr 3 

-tabela nr 4

-załacznik nr 1

-załącznik nr 2  

  Uchwała    

Uchwała nr XIV/77/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica   

Uchwała nr XVI/96/2012 w sprawie WPF Gminy Stara Błotnica.   

Uchwała nr XVI/97/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.    

Uchwała nr XVII/100/2012 w sprawie WPF Gminy Stara Błotnica.

Uchwała nr XVII/101/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

Uchwała nr XVIII/109/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.    

Uchwała nr XVIII/110/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012. 

Uchwała Nr XIX/121/2012 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Stara Błotnica   

Uchwała Nr XIX/122/2012 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012       

Uchwała nr XX/126/2012 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.

Uchwała nr XX/127/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.   

Uchwała nr XXI/128/2012 w sprawie WPF Gminy Stara Błotnica 

Uchwała nr XXI/129/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku- w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 r.

Załączniki

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku  

Zał. Nr 1 do Zarządzenia sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu według działów za I półrocze 2012 roku  

Zał. Nr 2 do Zarządzenia sprawozdanie z wykonania wydatków według działów za I półrocze 2012 roku  

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2012 roku  

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Plan i wkonanie wydatków z dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2012 roku   

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Wykonanie inwestycji za I półrocze 2012 r.  

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2012 roku 

Zał. Nr 7 do Zarządzenia Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza finansów publicznych.  

Zał. Nr 8 do Zarządzenia Sprawozdanie z wykonania budżetu ZGK w Starej Błotnicy za I półrocze 2012 roku  

Zał. Nr 9 do Zarządzenia Informacja o kształtowaniu się w.p.f. oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku  

Zał. Nr 10 do Zarządzenia Informacja o kształtowaniu się WPF  

Zał. Nr 11 do Zarządzenia Informacja o przebiegu realizacji przedsięzięć, o których mowa  art. 226 ust 4 uofp   

Zał. Nr 12 do Zarządzenia Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Starej Błotnicy na dzień 30.06. 2012 r.

Zał. Nr 13 do Zarządzenia Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2012 roku GBP w Starej Błotnicy

Uchwała Nr Ra.334.2012 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stara Błotnica Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku 2012, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ  

 

Uchwała Nr   XXIII/142/2012 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica  

Uchwała Nr XXIII/143/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012  

Uchwała Nr XXIV/150/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica  

Uchwała Nr XXIV/151/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

 


Zarządzenie Wójta Gminy Stara Błotnica nr 7/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: przedstawienia za 2012 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych SP ZOZ w Starej Błotnicy i GBP w starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.


- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2012 r.     


- Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu według działów za 2012 rok       


- Sprawozdanie z wykonania wydatków według działów za 2012 rok        


- Zał. nr 3 Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2012 rok      


- Zał. nr 4 Plan i wykonanie wydatków z dotacji na zadania zlecone za 2012 rok

            

- Zał. nr 6 Zestawienie udzielonych dotacji w 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych


- Zał. nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku    


- Zał. nr 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.    


Zał. nr 9 Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu GBP w Starej Błotnicy za 2012 rok.     


Zał. nr 10 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w St. Błotnicy na dzień 31.12.2012 r.    


Informacja o stanie mienia Gminy Stara Błotnica za 2012 rok.


GBP w Starej Błotnicy - przychody i koszty na dzień 31.12.2012 r.


SP ZOZ w Starej Błotnicy - przychody i koszty na dzień 31.12.2012 r.


Sprawozdanie z realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012 rok.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-20 11:14:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-16 13:20:01
  • Liczba odsłon: 337
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1085040]

przewiń do góry