Możliwość zapoznania się z projektem „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Stara Błotnica na 2012 r.”   

Strona internetowa zawierająca informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ulotka informacyjna KRUS dla rolników.

KRUS informuje , iż zostało uruchomione multimedialne Kalendarium Wydarzeń Prewencyjnych

 

Zarządzenie nr 27/2012 w sprawie konkursów na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach, Dyrektora ZSG w Starym Goździe, Dyrektora ZSG w Starej Błotnicy.

załącznik - ogłoszenie o konkursie

 

Zarządzenie nr 29/2012 w sprawie unieważnienia zarządzenia nr 27/2012 Wójta gminy Stara Błotnica z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach, Dyrektora ZSG w Starym Goździe, Dyrektora ZSG w Starej Błotnicy.

 

Zarządzenie nr 30/2012 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach, Dyrektora ZSG w Starym Goździe, Dyrektora ZSG w Starej Błotnicy.

załącznik - ogłoszenie o konkursie  

Ostrzeżenie burze z gradem.

Apel KRUS     

Apel KRUS  

PO KL - nabór wniosków w ramach Działania 9.4 POKL   .doc, .pdf   

19.07.2012 Ostrzeżenie burze z gradem

26.07.2012 Ostrzeżenie burze z gradem     

03.08.2012 Ostrzeżenie burze z gradem   

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

- informacja o przeprowadzeniu konsultacji (wersja .pdf),  

- program współpracy,   

- formularz konsultacji,  

- pismo  

06.08.2012 Ostrzeżenie silne burze z gradem    

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”

Ogłoszenie .doc   Ogłoszenie .pdf

 

W związku z realizacją projektu „Menager ds. energii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Fundacja Euro-Most ogłasza rekrutację uczestników.

List przewodni

Zaproszenie

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2012 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), zostały wprowadzone zmiany w dokumentacjach dla ogłoszonych konkursów nr 1/POKL/7.2.2/2012, nr 1/POKL/8.2.1/2012, nr 1/POKL/9.6.1/2012, nr 1/POKL/9.6.2/2012, nr 1/POKL/9.6.3/2012. Szczegółowe informacje na temat zmian znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Załącznik .doc  

Załącznik .pdf   

Ogłoszenie o prowadzonym przez „SYSTEMA” Sp. z o. o. projekcie „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach",

Ogłoszenie  

Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego (link do strony http://barszcz.edu.pl

Materiały informacyjne: informacja,   notatka,   logo.

 

Konkurs "Najpopularniejszy dzielnicowy Roku 2012"  

ankieta wer. 1,  

ankieta wer. 2,  

lista dzielnicowych.  

 

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie:

PROGRAMU WSPÓŁPRACY   GMINY STARA BŁOTNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROK   2013

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 3 grudnia 2012 r. do 8 stycznia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu: format .pdf , format .doc

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje w załaczonych dokumentach:

ogłoszenie.doc wer. polska  

ogłoszenie.pdf wer. polska  

ogłoszenie.doc wer. angielska  

ogłoszenie.pdf wer. angielska   

 

KRUS informuje - Bezpieczna obsługa zwierząt.

Wójt Gminy Stara Błotnica uprzejmie informuje, iż w dniu 24 grudnia 2012 roku Urząd Gminy będzie nieczynny.

 

Zielona Linia - instytucja wspierająca działalność urzędów pracy w całej Polsce.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-07 07:47:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-27 08:26:17
  • Liczba odsłon: 1662
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1083876]

przewiń do góry