Stara Błotnica 9.09.2011r.

 

 

B.6733/3/11

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ),

 art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

 

że  w dniu   9.09.2011r.   zostało wszczęte   na  żądanie  strony Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy , reprezentowanym przez Kierownika SPZOZ    lek.med.  Mikołaja Kurdskiego   postępowanie  administracyjne   w sprawie:

 

Ustalenia warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla planowanej inwestycji   polegającej na rozbudowie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy   na działce nr 196/5  w miejscowości    Stara Błotnica  gm.Stara Błotnica.

W związku z powyższym mogą  Państwo zapoznać  się ze sprawą , uzyskać wyjaśnienie w sprawie w Urzędzie Gminy Stara Błotnica  pokój nr 12 

w godz. od 8 oo – 15 oo.

 

                

                                                 

                                                                                        Marcin   Kozdrach

Obwieszczenie  opublikowano poprzez: 

                                                                                                                                                               Wójt Gminy

1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jarosz Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-09 15:13:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarosz Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-09 15:13:49
  • Liczba odsłon: 111
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1084981]

przewiń do góry