Zarządzenia  Wójta Gminy Stara Błotnica z 2011 roku

 

Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r.

 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia za 2010 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

 

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

- Uchwała NR RIO-R/136/11 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Starej Błotnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

- Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu wedlug działów za 2010 rok

- Sprawozdanie z wykonania wydatków wedlug działów za 2010 rok

- Plan i wykonanie dotacji za zadania zlecone za 2010 rok

- Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu wedlug działów rozdziałów i paragrafów za 2010 rok

- Przychody i koszty na 31.12.2010r.

- Informacja o stanie mienia Gminy Stara Blotnica

- Sprawozdanie Roczne z Wykonania Budżetu Gminy Stara Błotnica za 2010 rok

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakladu Gospodarki Komunalnej w Starej Blotnicy za 2010 rok

- Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Starej Blotnicy za 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska Dyrektora SP im. Biskupa J. Chrapka w St. Sieklukach i Dyrektora ZSG w St. Goździe.

-załącznik

Zarządzenie nr 66/2011 w sprawie powołania OKW w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 83/2011 w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-13 13:13:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-08 14:16:54
  • Liczba odsłon: 837
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1088117]

przewiń do góry