Sesja III

Porządek obrad

 

Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20101-2020

- Uzasadnienie

- Wieloletnia Prognoza Finansowa

- Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała Nr III/13/2010 Uchwała Budżetowa

Uchwała RIO w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy stara Błotnica na lata 2011 -2010

Uchwała RIO w Warszawie w sprawie opinii o mozliwości sfinanowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2011 r. rady Gminy w Starej Błotnicy 

Załączniki:

-Uzasadnienie

- Plan dochodów

- Plan wydatków

- Plan zadań inwestycyjnych

- Dotacje  udzielone w 2010 roku

- Plan przychodów mi kosztów

Uchwała Nr III/14/2010 w sprawie zmin w uchwale budzetowej na rok 2010.

Uchwała Nr III/15/2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/240/2010 z dnia 28 września 2010 r.

Uchwała Nr III/16/2010 a sprawie wydatków budżetu Gminy Stara Błotnica, które w 2010 roku nie wygasają a upływem roku budżetowego.

Uchwał nr III/17/2010 w spawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Stare Siekluki w przedmiocie utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

Uchwała Nr III/18/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr III/19/2010 w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-07 08:59:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 08:22:18
  • Liczba odsłon: 270
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1087077]

przewiń do góry