UCHWAŁA XL / 224 / 2006 - Zmiany w budżecie gminy w 2006 roku

UCHWAŁA XL / 225 / 2006 - Statut Sołectwa Stara Błotnica

UCHWAŁA XL / 226 / 2006 - Statut Sołectwa Czyżówka

UCHWAŁA XL / 227 / 2006 - Statut Sołectwa Siemiradz

UCHWAŁA XL / 228 / 2006 - Statut Sołectwa Stary Kobylnik

UCHWAŁA XL / 229 / 2006 - Statut Sołectwa Stare Żdżary

 

UCHWAŁA NR I/1/2006 - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W STAREJ BŁOTNICY

UCHWAŁA NR I/2/2006 - WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W STAREJ BŁOTNICY

UCHWAŁA NR I/3/2006 - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ

UCHWAŁA NR I/4/2006 - POWOŁANIE SKŁADU KOMISJI REWIZYJNEJ

UCHWAŁA NR I/5/2006 - SKŁAD OSOBOWY STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY W STAREJ BŁOTNICY

 

UCHWAŁA NR II/14/2006 - ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPTARZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY STARA BŁOTNICA

UCHWAŁA II / 6 / 2006 -  W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok

UCHWAŁA II / 7 / 2006 - W sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2007 rok

UCHWAŁA II / 8 / 2006 - W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

UCHWAŁA II / 9 / 2006 - W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA II / 10 / 2006 - W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stara Błotnica na rok 2007

UCHWAŁA II / 11 / 2006 - W sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok

UCHWAŁA II / 12 / 2006 - W sprawie stawek opłaty targowej na 2007 rok

UCHWAŁA II / 13 / 2006 - W sprawie określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Błotnica na 2007 rok

UCHWAŁA NR II/14/2006 - ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPTARZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY STARA BŁOTNICA

UCHWAŁA II / 15 / 2006 - W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku ze wspieraniem nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

UCHWAŁA II / 16 / 2006 - W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR II/17/2006 - USTALENIE DIETY DLA RADNYCH

UCHWAŁA NR II/18/2006 - OKREŚLENIE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ RADNEGO POJAZDEM SAMOCHODOWYM NIE BĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ GMINY 

UCHWAŁA NR II/19/2006 - PRZYZNANIE RYCZAŁTU ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU W CELACH SŁUŻBOWYCH ORAZ DIETY DLA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

UCHWAŁA NR II/20/2006 - PRZYZNANIE DIETY DLA WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W STAREJ BŁOTNICY

UCHWAŁA NR II/21/2006 - MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE DLA WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

UCHWAŁA NR II/22/2006 - PRZYZNANIE RYCZAŁTU NA JAZDY LOKALNE ZA KORZYSTANIE Z WŁASNEGO SAMOCHODU DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

UCHWAŁA NR II/23/2006 - DOKONYWANIE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY WOBEC WÓJTA GMINY

UCHWAŁA NR II/24/2006 - UPOWAŻNIENIE WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY DO OKREŚLENIA PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ W STOSUNKU DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

 

UCHWAŁA NR III/25/2006 - UCHWALENIE BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

PLAN BUDŻETU NA 2007 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5_1

ZAŁĄCZNIK NR 5_2

ZAŁĄCZNIK NR 5A

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9

UCHWAŁA NR III/26/2006 - WPROWADZENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2006 ROKU

UCHWAŁA NR III/27/2006 - W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR III/28/2006 - OKREŚLENIE STATUTU SOŁECTWA STARY GÓZD

UCHWAŁA NR III/29/2006 - OKREŚLENIE STATUTU SOŁECTWA NOWY GÓZD

UCHWAŁA NR III/30/2006 - OKREŚLENIE STATUTU SOŁECTWA STARY KADŁUBEK

UCHWAŁA NR III/31/2006 - OKREŚLENIE STATUTU SOŁECTWA NOWY KADŁUBEK

UCHWAŁA NR III/32/2006 - OKREŚLENIE STATUTU SOŁECTWA GRODZISKO

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jarosz Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-11-27 15:37:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarosz Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-16 20:49:06
  • Liczba odsłon: 244
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1081247]

przewiń do góry