Obwieszczenia, postanowienia, decyzje
23.12.2019 r.

Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia się, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Stara Błotnica postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Starej Błotnicy wraz z zagospodarowaniem terenu przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 196/5 – obręb Błotnica Stara uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.11.12.2019 r.

Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że w dniu 11.12.2019 r.    została wydana na rzecz PGE Dystrybucja S.A. decyzja nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia   oraz budowie kanalizacji światłowodowej   przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 71, 135/1, 40/4, 130/1, 42/2, 43, 143, 44, 144, 48/2, 49 – obręb Chruściechów06.12.2019r.

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na   przebudowie drogi gminnej relacji Stara Błotnica-Ryki   , przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 58/2, 55/4, 56/2, 176/2, 177/1, 146/2, 57/2 obręb Błotnica Stara oraz 249,233 obręb Ryki , gmina Stara Błotnica.02.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Błotnica o wydaniu decyzji nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kiełbów


26.11.2019r.
 
Wójta Gminy Stara Błotnica wszczęto postępowanie   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kobylnik ”   przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 184, 161, 206,229   obręb Kobylnik gmina Stara Błotnica, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie.

22.11.2019 r. doc221119.pdf

Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia się, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Stara Błotnica postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowie kanalizacji światłowodowej przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 71, 135/1, 40/4, 130/1, 42/2, 43, 143, 44, 144, 48/2, 49 – obręb Chruściechów uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.


20.11.2019 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Błotnica

08.11.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Błotnica

22.10.2019 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy

28.10.2019 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy

16.10.2019 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy

13.08.2019r.


29.07.2019

Wójt Gminy zawiadamia się że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Stara Błotnica postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci gazowej przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 244/4, 244/3, 206/1, 199/6, 199/7– obręb Gózd Nowy uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.


01.07.2019r.

Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że w dniu 01.07.2019 r. została wydana na rzecz Electronic Control Systems SA decyzja nr 2/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Stara Błotnica   181 – obręb Pągowiec.

 

31.05.2019 r.
Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Stara Błotnica postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Stara Błotnica: 181 – obręb Pągowiec uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.

28.08.2019 r.
OBWIESZCZENIE Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW WP z dnia 20.05.2019 r.

28.05.2019 r.
Postanowienie Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 27-05-2019

16.05.2019r.
Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że w dniu 16.05.2019 r. została wydana na rzecz PGE Dystrybucja S.A. decyzja nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza elektroenergetycznego nN, stacji transformatorowej oraz linii kablowej SN przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 46, 47 – obręb Kadłubek Stary

08-05-2019 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami stacji bazowej telefonii komórkowej

02-05-2019 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Stara Błotnica postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie przyłącza elektroenergetycznego nN, stacji transformatorowej oraz linii kablowej SN p rzewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 46, 47 – obręb Kadłubek Stary uzyskano wymagane uzgodnienia oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji

05-04-2019 r.
Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że na wniosek z dnia 8 marca 2019 r. złożony PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN, stacji transformatorowej oraz linii kablowej SN"

07-03-2019 r.
Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że na wniosek z dnia 05-03-2019 r. złożony przez Pana Fabiana Pankowskiego w imieniu którego działa pełnomocnik Robert Kowalski wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: "Budowie budynków inwentarskich - kurników o łącznej obsadzie 208 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 639/1, 368/1, 637/3 obręb Kadłub Gmina Stara Błotnica, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie

13.02.2019 r.


25.01.2019 r.
Informacja o wydaniu decyzji na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1133W Stara Błotnica-Jedlanka na odcinku od km 0+052 do km 3+230.

08.01.2019 r.

08.01.2019 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-08 15:00:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Prażnowska Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-23 15:04:22
  • Liczba odsłon: 602
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1088099]

przewiń do góry