Ogłoszenia 2016 rok

25.11.2016 r. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wniosek UKS

04.11.2016 r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu.
20.07.2016 r. decyzja nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do pierwszej studzienki na działce) i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Stara Błotnica dla miejscowości: Siekluki, Kiełbów Nowy

20.04.2016 r. Ocena zasobów pomocy społecznej 

19.04.2016 r. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Błotnica w 2016 roku.

01.04.2016 r. otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

30.03.2016 r. informacja o osiągniętych przez Gminę Stara Błotnica w 2015 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.    

23.03.2016 r. Stanowisko w sprawie podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.

18.01.2016 r. Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2016 r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-18 11:45:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarosz Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-25 15:36:29
  • Liczba odsłon: 1485
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1083867]

przewiń do góry