Sesja VI

 

Uchwały z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Nr VI/52/2007 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Stara Błotnica, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Nr VI/53/2007 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Starej Błotnicy

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok

Załącznik Nr 1 ( sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu według działów za 2006 rok )

Załącznik Nr 2 ( sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu według działów za 2006 rok )

Załącznik Nr 3 ( plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2006 rok )

Załącznik Nr 4 ( plan i wykonanie wydatków z dotacji na zadania zlecona za 2006 rok )

Załącznik Nr 5 ( wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach w 2006 roku )

Załącznik Nr 6 ( wykonanie inwestycji własnych w 2006 roku )

Załącznik Nr 7 ( sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2006 rok )

Załącznik Nr 8 ( sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy za 2006 rok )

Załącznik Nr 9 ( sprawozdanie z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych za 2006 rok )

Załącznik Nr 10 ( część opisowa do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za 2006 rok )

Załącznik Nr 11 ( sprawozdanie budżetowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2006 rok )

Nr VI/54/2007 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2007 roku

Nr VI/55/2007 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2007 roku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-12 14:27:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-12 14:27:02
  • Liczba odsłon: 103
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1081051]

przewiń do góry