WÓJT GMINY

STARA BŁOTNICA

 

                                                                Stara Błotnica 14.02.2012r.

 

 

B.6733.2.12

 

                                O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ),

 art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

 

że  w dniu   14.02.2012r.   zostało wszczęte   na  żądanie  strony Gmina

 Stara Błotnica , reprezentowana przez  Marcina Kozdracha  - Wójta Gminy     postępowanie  administracyjne   w sprawie:

 

Ustalenia warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu dla planowanej inwestycji polegającej na  zagospodarowaniu przestrzeni publicznej – budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą i zielenią towarzyszącą na działce nr 357/3  w Starym Goździe  gm.Stara Błotnica

W związku z powyższym mogą  Państwo zapoznać  się ze sprawą , uzyskać wyjaśnienie w sprawie w Urzędzie Gminy Stara Błotnica  pokój nr 12 

w godz. od 8 oo – 15 oo.

 

               

                                                 

                                                                             Marcin   Kozdrach

Obwieszczenie  opublikowano poprzez: 

                                                                                                                                  Wójt Gminy

1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy

    Stara Błotnica

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Błotnica.

 

 dokument do pobrania

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-15 11:40:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-15 11:40:58
  • Liczba odsłon: 113
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1081142]

przewiń do góry