Sesja XIV   

Porządek obrad

 

Uchwały z 29 grudnia 2011 r.

  Uchwała nr XIV/75.2011 w sprawie zmiany WPF Gminy Stara Błotnica na lata 2011-2020   

Uchwała nr XIV/76/2011 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011.   

Uchwała nr XIV/77/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica 

Uchwała nr XIV/77/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.     

Uchwała nr XIV78/2011 Uchwała Budżetowa na 2012

-uzasadnienie  

-tabela nr 1   

-tabela nr 2  

-tabela nr 3 

-tabela nr 4  

-załacznik nr 1

-załącznik nr 2

Uchwała nr XIV/79/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/187/2009 z dnia 24 listopada   2009 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek  od nieruchomości.   

Uchwała nr XIV/80/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca.  

Uchwała nr XIV/81/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kobylnik, stanowiącej własność Gminy Stara Błotnica.    

Uchwała nr XIV/82/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Jakubów, stanowiącej własność Gminy Stara Błotnica.    

Uchwała nr XIV/83/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Jakubów, stanowiącej własność Gminy Stara Błotnica.   

Uchwała nr XIV/84/2011 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Błotnica.  

Uchwała nr XIV/85/2011 w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012    

Uchwała nr XIV/86/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica.   

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-30 07:55:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-04 14:59:45
  • Liczba odsłon: 255
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1087055]

przewiń do góry