Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Błotnica w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Stare Siekluki.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r.   Załączniki Powiadomienie o wyborze oferty

 

Grafik zbiórki odpadów komunalnych w okresie luty 2011 do styczeń 2012 roku.

 

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na części działek   nr ewid. 192,240,241,242  obręb Stary Kobylnik, gmina  Stara Błotnica , powiat białobrzeski woj. mazowieckie".

 

Rejestr jednostek świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych na terenie Gminy Stara Błotnica

Rejestr jednostek świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stara Błotnica

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Błotnica w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutu sołectwa Pągowiec.

Projekt statutu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy  informuje, że prowadzi rekrutację do udziału w Projekcie „Nowe Szanse – Nowe Możliwości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy ogłasza nabór w ramach umowy zlecenia na realizację wsparcia psychologicznego : indywidualne konsultacje dla uczestników projektu „ Nowe Szanse-Nowe Możliwości ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy ogłasza nabór w ramach umowy zlecenia na realizację doradztwa zawodowego  : zajęcia grupowe dla uczestników projektu„Nowe Szanse-Nowe Możliwości ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy realizujący projekt ,, Nowe szanse- nowe możliwości ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do współpracy firmy , którym zleci przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu .

 

Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie  DGE Dystrybucja S.A.Oddział Skarżysko-Kamienna  postępowania  administracyjne   w  sprawie: ustalenia lokalizacji celu publicznego  dla  inwestycji   polegającej na  budowie  podziemnej linii kablowej SN 15KV,Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 KV i budowa podziemnej linii NN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 295,285,272 i 282 w miejscowości Stary Gózd  gm. Stara Błotnica.

 

Obwieszczenie że zostało   wszczęte na żądanie  Mazowiecka Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Radom , postępowanie  administracyjne w sprawie:ustalenia lokalizacji celu publicznego dla  inwestycji   polegającej na  budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40 na działce nr 471 w w miejscowości Stary Żdzary.

Ogłoszenia konkursów na stanowiska Dyrektora SP im. Biskupa J. Chrapka w St. Sieklukach i Dyrektora ZSG w St. Goździe. i -załącznik

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opaski przy budynku ZSG w Starym Goździe

Oferta realizacji zadania publicznego

Szkolenie

Apel KRUS PT Białobrzegi


Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż


Gmina Stara Błotnica ogłasza nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-07 08:51:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarosz Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-24 15:20:43
  • Liczba odsłon: 2324
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1085048]

przewiń do góry